Đà Nẵng miễn tiền nước sinh hoạt cho hộ nghèo trong thời gian dịch Covid-19

(Dân trí) - Các hộ nghèo, cận nghèo được miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt tối đa 10m3/tháng và tiền dịch vụ thoát nước tương ứng với khối lượng nước sạch sinh hoạt. Thời gian áp dụng trong 3 tháng.

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản quyết định việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch do Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) và Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng cung cấp cho các cơ sở cách ly tập trung được UBND thành phố quy định và các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn thành phố.

Đà Nẵng miễn tiền nước sinh hoạt cho hộ nghèo trong thời gian dịch Covid-19 - 1

 Đà Nẵng miễn, giảm tiền nước sinh hoạt cho hộ nghèo trong thời gian dịch Covid-19

Cụ thể, Đà Nẵng sẽ miễn toàn bộ 100% tiền sử dụng nước sạch (đã bao gồm tiền dịch vụ thoát nước) đối với các cơ sở được dùng làm nơi cách ly tập trung của thành phố theo hóa đơn của đơn vị cung cấp nước sạch.

Thành phố cũng miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt tối đa 10m3/tháng và tiền dịch vụ thoát nước tương ứng với khối lượng nước sạch sinh hoạt đối với các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố.

Thời gian áp dụng miễn giảm trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Khánh Hồng

Tin liên quan
Sử dụng trên 30% lao động người dân tộc được miễn giảm tiền thuê đất

Sử dụng trên 30% lao động người dân tộc được miễn giảm tiền thuê đất

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 300.000 đồng/người/ tháng, trong thời gian không quá 6 tháng, cho việc đào tạo nghề đối với lao động phổ thông; hỗ trợ nộp thay đơn vị 15% bảo hiểm xã hội, 2% bảo hiểm y tế cho lao động là người dân tộc được tuyển dụng mới hoặc ký hợp đồng lao động tại 5 tỉnh Tây Nguyên.
Đang được quan tâm