Cuối tháng 9: Số lao động VN đi làm việc ở nước ngoài vượt chỉ tiêu năm 2015

Cục Quản lý lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa công bố số liệu lao động VN đi làm việc tại nước ngoài qua 9 tháng đầu năm 2015. Con số 90.558 người đi làm việc ở nước ngoài đã vượt kế hoạch năm 2015 do Bộ LĐ-TB&XH đề ra.

Hết quý 3/2015, số LĐ VN đi lao động ngoài nước đã vượt chỉ tiêu năm 2015.
Hết quý 3/2015, số LĐ VN đi lao động ngoài nước đã vượt chỉ tiêu năm 2015.

Kết quả 90.558 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 100,62% kế hoạch năm 2015 và bằng 108,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, mục tiêu được Bộ LĐ-TB&XH đề ra trong công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2015 là 90.000 người.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng công bố kết con số 10.780 lao động VN đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9. Trong đó, thị trường lao động Đài Loan (Trung Quốc) thu hút đông lao động nhất với 5.805 người, tiếp đến là Nhật Bản: 2.464 người, Hàn Quốc: 472 người.

Các thị trường lao động Malaysia tiếp nhận 920 lao động, Ả rập - Xê út: 798 lao động, Macao: 30 lao động và các thị trường khác.

Trong tháng 9, Cục quản lý lao động ngoài nước đã công bố doanh sách 57 doanh nghiệp thí điểm đưa khán hộ công sang làm việc tại Đài Loan và 20 doanh nghiệp thí điểm đưa thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc.

Đây là động thái của phía VN, sau khi Đài Loan đồng ý tiếp nhận thí điểm trở lại lao động VN làm công việc khán hộ công giúp việc gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ.

Cuối tháng 9: Số lao động VN đi làm việc ở nước ngoài vượt chỉ tiêu năm 2015 - 2

Để đảm bảo quyền lợi của lao động tham gia công việc trên, Cục Quản lý lao động Ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp VN đàm phán với đối tác mức tiền lương của lao động làm khán hộ công sang Đài Loan làm việc không được thấp hơn 17.000 Đài tệ/tháng.

Đối với lao động đã nhập cảnh Đài Loan trước ngày 01/9/2015, Cục quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo: Chủ sử dụng và người lao động có thể thỏa thuận lại mức lương, nhưng chỉ được thỏa thuận mức cao hơn so với mức trong hợp đồng lao động đã ký trước đó.

Cũng trong tháng 9, Nghị quyết 62/NQ-CP của Chính phủ đã cho phép lao động VN đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, nếu tự nguyện về nước trong thời hạn từ ngày 01/9/2015 đến hết ngày 31/12/2015, sẽ được miễn xử phạt theo điều 35 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

Đây là một nỗ lực của Chính phủ nhằm khuyến khích lao động VN đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước, góp phần giảm tỉ lệ lao động VN cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, qua đó tạo thuận lợi cho việc ký lại Bản ghi nhớ bình thường với Hàn Quốc.

Hoàng Mạnh