Thứ năm, 23/03/2017 - 07:13

Có thể đóng BHXH tự nguyện sau khi nghỉ việc

Chồng của bà Lê Thị Bích Hạnh (tỉnh Lào Cai) là quân nhân chuyên nghiệp, đã đóng BHXH được 14 năm, nay xin ra quân. Bà Hạnh hỏi, chồng bà muốn tiếp tục đóng BHXH theo đơn vị có được không? Nếu không được thì chồng bà đóng BHXH theo hình thức nào?

Đóng BHXH tự nguyện thấp nhất 154.000 đồng/tháng Được lựa chọn mức đóng BHXH tự nguyện Có thể đóng BHXH tự nguyện sau khi nghỉ việc Mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện 2016 Những thay đổi quan trọng về chế độ BHXH từ...

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại các Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 2; Khoản 2, Điều 21 Luật BHXH năm 2014 , trường hợp chồng của bà Hạnh đã ra quân thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị cũ, nhưng thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu.

Đề nghị bà Hạnh liên hệ với Đại lý thu BHXH, BHYT ở xã hoặc cơ quan BHXH huyện nơi cư trú để được hướng dẫn đóng BHXH tự nguyện.

Theo Chinhphu.vn