Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH sẽ gồm 9 nhóm thông tin cần thiết

(Dân trí) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội.

Theo Điều 7 của Dự thảo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm bao gồm 9 nhóm thông tin cần thiết về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và các thông tin về y tế, an sinh xã hội. Các thông tin này để thực hiện chính sách bảo hiểm đồng thời phục vụ quản lý nhà nước của các ngành liên quan như y tế, lao động, thương binh - xã hội.

Cụ thể gồm: Nhóm thông tin cơ bản về công dân tham gia bảo hiểm; Nhóm thông tin về BHXH của công dân, nhóm thông tin về BHYT của công dân, nhóm thông tin về BHTN của công dân, nhóm thông tin về hộ gia đình, nhóm thông tin về tổ chức đóng bảo hiểm cho người lao động, nhóm thông tin về cơ sở khám chữa bệnh...

Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH sẽ gồm 9 nhóm thông tin cần thiết - 1

Dữ liệu công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm sẽ tham chiếu sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dữ liệu doanh nghiệp tham chiếu sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo dự thảo Nghị định, một công dân, một doanh nghiệp sẽ có một định danh duy nhất trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Theo quy định trong dự thảo nghị định, tổ chức, cá nhân khai thác, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Thời gian qua, việc đẩy mạnh triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia nói chung cũng như cơ sở dữ liệu liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm đã đạt được những kết quả nhất định về: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm nghiệp vụ, hệ thống các cơ sở dữ liệu quản lý nghiệp vụ chuyên ngành, về kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu với một số cơ quan, đơn vị liên quan...

Theo Bộ LĐ-TB&XH, các kết quả đạt được là nền tảng cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Tuy nhiên, do chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý trong việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm nên hệ thống dữ liệu hiện nay của ngành BHXH chưa được chuẩn hóa, mới có giá trị nội bộ trong ngành bảo hiểm xã hội mà chưa được đối chiếu, kiểm chứng đối với các lĩnh vực, ngành khác.

Bên cạnh đó, việc thiếu các quy định liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia dẫn đến hạn chế trong việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và với các cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương.

Nghị định được xây dựng nhằm hướng đến việc tạo các cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác, sử dụng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm để phục vụ việc quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chính sách, nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân; góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực BHXH.

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử.

Theo đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là một trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai.