Thứ tư, 26/10/2016 - 06:00

Có được thanh toán lại phần đồng chi trả BHYT?

Người nhà của bà Lê Thị Thu Hằng (TP. Hồ Chí Minh) đã được cấp giấy miễn đồng chi trả BHYT từ ngày 30/6/2016. Tuy nhiên, do không nắm rõ quy định nên ngày 22/8/2016, khi người nhà của bà nhập viện điều trị tiếp đã không nộp giấy này cho bệnh viện.

Bà Hằng hỏi, nay người nhà của bà phải làm thủ tục như thế nào để được thanh toán lại chi phí 20% đã nộp cho bệnh viện?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn chưa quy định việc thanh toán lại phần đồng chi trả cho các trường hợp đã được cấp giấy đồng chi trả nhưng không trình cho Bệnh viện để bảo đảm quyền lợi.

Vì vậy, BHXH TP. Hồ Chí Minh không thể thanh toán lại phần đồng chi trả mà người nhà bệnh nhân đã thanh toán.

Theo Chinhphu.vn