Chủ nhật, 06/01/2019 - 07:21

Có được nâng phụ cấp thâm niên vượt khung trước hạn?

Ông Phạm Ngọc Thạnh (Cần Thơ) sinh ngày 16/2/1959, công tác tại cơ quan Nhà nước, hưởng lương chuyên viên chính bậc 8/8, hệ số 6,78 + 13% từ ngày 1/8/2018. Ông Thạnh nhận thông báo nghỉ hưu ngày 30/10/2018, chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/3/2019.

Ông Thạnh hỏi, trường hợp của ông có được nâng lương cộng 1% phụ cấp thâm niên vượt khung trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Phạm Ngọc Thạnh như sau:

Điểm a1, Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về phụ cấp thâm niên vượt khung như sau: Các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3, các chức danh xếp lương theo bảng 7 và các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

Theo thông tin ông Phạm Ngọc Thạnh phản ánh, ông sinh ngày 16/2/1959, công tác tại 1 cơ quan Nhà nước, hưởng lương chuyên viên chính bậc 8/8, hệ số 6,78 + phụ cấp thâm niên vượt khung 13% từ ngày 1/8/2018.

Nhận thấy, ông Thạnh được hưởng bậc lương cuối cùng của ngạch chuyên viên chính bậc 8/8 hệ số 6,78 (loại A2.1 Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) từ ngày 1/8/2007. Sau 3 năm xếp bậc lương cuối cùng của ngạch, đến ngày 1/8/2010, ông được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 5%. Từ năm thứ tư, mỗi năm ông Thạnh được tính thêm 1% phụ cấp thâm niên vượt khung. Đến ngày 1/8/2018, ông Thạnh được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 13%.

Pháp luật về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thấy có quy định việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu.

Ông Thạnh nhận thông báo nghỉ hưu ngày 30/10/2018, chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/3/2019. Từ thời điểm 1/8/2018 ông Thạnh được hưởng mức phụ cấp thâm niên vượt khung 13%, đến khi ông chính thức nghỉ hưu 1/3/2019 là chưa đủ 1 năm (12 tháng) nên ông Thạnh không được tính thêm 1% phụ cấp thâm niên vượt khung.

Tiền lương ông Thạnh được hưởng từ ngày 1/8/2018 đến trước thời điểm nghỉ hưu (ngày 28/2/2019) là mức lương chuyên viên chính bậc 8/8, hệ số 6,78 + 13% phụ cấp thâm niên vượt khung.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.