1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Có được hưởng BHYT khi đang được trợ cấp thất nghiệp?

Ông Nguyễn Sỹ Tài (taixaque_43@...) làm việc ở doanh nghiệp và được cấp thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn đến ngày 30/6/2015, nhưng cuối tháng 4/2015 ông nghỉ việc. Vậy, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp ông Tài có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ông Tài như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế thì đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng mua thẻ bảo hiểm y tế. Quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm y tế của ông Tài khi đi khám, chữa bệnh không có gì thay đổi khi ông hưởng chế độ thất nghiệp.
Theo Chinhphu.vn