Thứ hai, 06/02/2017 - 06:10

Có bị truy thu tiền trợ cấp lần đầu?

Tháng 9/2013 tôi chuyển công tác đến vùng khó khăn và được nhận tiền thu hút ban đầu. Đến tháng 2/2016, trường tôi không thuộc vùng khó khăn nữa vì xã lên nông thôn mới. Tôi có bị truy thu tiền thu hút ban đầu không? (vanthcsh***@gmail.com).


Ảnh có tính chất minh họa/internet

Ảnh có tính chất minh họa/internet

* Trả lời:

Theo thư bạn viết, tiền thu hút ban đầu mà bạn đang quan tâm, chúng tôi có thể hiểu là chế độ trợ cấp lần đầu.

Tháng 9/2013 bạn được chuyển đến công tác thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được Nhà nước công nhận, do đó thời điểm này bạn được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP ngày 28/2/2013 của Chính phủ. Cụ thể:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển, UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

- Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Cũng theo thông tin bạn cung cấp, tháng 2/2016, nơi bạn công tác không thuộc vùng đặc biệt khó khăn nữa. Do đó, trường hợp của bạn sẽ không phải truy thu tiền trợ cấp lần đầu.

Theo Báo Giáo dục Thời đại