1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hoá:

Chuyển hồ sơ để thực hiện khởi tố 4 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN

Duy Tuyên

(Dân trí) - Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để thực hiện quy trình khởi tố với 4 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN…

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thanh Hóa, trong thời gian qua, đơn vị đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp thu nợ.

Chuyển hồ sơ để thực hiện khởi tố 4 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN - 1
Công ty TNHH TS VINA không còn lao động nợ 41 tháng với số tiền hơn 18,5 tỷ đồng.

Cụ thể, phân công trách nhiệm cho cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thu nợ; hàng tháng gửi Thông báo kết quả đóng BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến chủ sử dụng lao động để thực hiện đôn đốc việc đóng, nộp BHXH, BHYT, BHTN, cử cán bộ chuyên quản đến đơn vị để đôn đốc nộp BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời, chỉ đạo Phòng Thanh tra - Kiểm tra tiến hành thanh tra đột xuất một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm Tai nạn lao động và Bệnh nghề nghiệp.

Đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để thực hiện quy trình khởi tố với 4 đơn vị: Công ty cổ phần Hancorp.2, Công ty TNHH TS Vina - Yên Định, Công ty TNHH may Vạn Hà - Thiệu Hóa và Công ty TNHH may Đa Lộc - Hậu Lộc.

Bên cạnh đó, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc công tác thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị có ký quy chế phối hợp để vận động, đôn đốc các doanh nghiệp nợ chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN…

Ngoài ra, cơ quan BHXH thực hiện định kỳ báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là tình hình trốn đóng, nợ đóng đến Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND và các đơn vị hữu quan trên địa bàn để lãnh đạo và phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời đề nghị không biểu dương khen thưởng các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Thống kê của BHXH Thanh Hóa cho thấy, tính đến hết quý 3 năm 2020, toàn tỉnh Thanh Hóa có 5.254 đơn vị cùng tham gia nợ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền gần 487 tỷ đồng.

Trong đó: 2.100 đơn vị nợ phát sinh với số tiền hơn 46 tỷ đồng; 1.106 đơn vị nợ đọng với số tiền hơn 65 tỷ đồng; 1.749 đơn vị nợ kéo dài với số tiền gần 333 tỷ đồng; 299 đơn vị nợ khó thu với số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có số nợ lớn, lao động ít hoặc đã giảm hết, thời gian nợ kéo dài, đã thực hiện thanh kiểm tra nhiều lần nhưng không thu hồi được nợ như: Công ty TNHH TS VINA không còn lao động nợ 41 tháng với số tiền hơn 18,5 tỷ đồng, Công ty cổ phần xây dựng số 5 nợ 72 tháng với số tiền gần 12 tỷ đồng, Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Long có 5 lao động nợ 86 tháng với số tiền gần 6,9 tỷ đồng…

Chuyển hồ sơ để thực hiện khởi tố 4 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN - 2
Tính đến hết quý 3 năm 2020, toàn tỉnh Thanh Hóa có 5.254 đơn vị cùng tham gia nợ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền gần 487 tỷ đồng.

Nguyên nhân của tình trạng trên theo BHXH Thanh Hóa là vì doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, do tình hình dịch bệnh kéo dài, một số đơn vị ngừng hoạt động không có khả năng thanh toán; một số doanh nghiệp chậm được thanh toán vốn các hợp đồng, công trình, dự án đã thực hiện.

Bên cạnh đó, ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động chưa nghiêm, không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN, một số đơn vị hành chính sự nghiệp thụ hưởng ngân sách nhà nước cũng nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp nợ còn nhiều hạn chế, chưa có biện pháp xử lý triệt để các trường hợp vi phạm về trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Nhiều doanh nghiệp không thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

Theo BHXH Thanh Hóa, công tác khởi kiện chưa được thực hiện. Từ năm 2016, cơ quan BHXH đã chuyển 22 hồ sơ của các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN cho Liên đoàn Lao động nhưng đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tổ chức Công đoàn chưa thực hiện khởi kiện được đơn vị nào.

Việc lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN chưa được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Hình sự  sửa đổi. Từ đầu năm 2018 đến nay, cơ quan BHXH đã chuyển 23 hồ sơ doanh nghiệp nợ BHXH sang cơ quan điều tra, nhưng đến nay chưa xem xét xử lý doanh nghiệp nào…

Để khắc phục tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục.