Chuyển hộ khẩu để "né" cấm cửa Chương trình EPS?

Nguyễn Thanh Hùng (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) hỏi: “Tôi có hộ khẩu tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tôi đọc báo thấy thông tin huyện Nghi Lộc là địa phương bị cấm tuyển chọn lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Nếu tôi chuyển hộ khẩu vào TP HCM hoặc địa phương khác thì có được tham gia thi tuyển tiếng Hàn trong năm 2016 không?”.

Chuyển hộ khẩu để "né" cấm cửa Chương trình EPS? - 1

Cục Quản lý lao động ngoài nước trả lời: Công văn số 2772/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 25-7 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định những người đang cư trú dài hạn (thời hạn cư trú tối thiểu là 1 năm, tính đến ngày đăng ký thi tiếng Hàn) tại các địa phương không bị tạm dừng tuyển chọn thì mới đủ điều kiện tham dự đợt kiểm tra tiếng Hàn năm nay. Căn cứ quy định trên, nếu trong thời điểm hiện tại, bạn chuyển hộ khẩu đến địa phương khác không thuộc diện cấm tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc theo Chương trình EPS thì bạn vẫn không đủ điều kiện để tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2016.

Theo Báo Người lao động