1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chênh lệch thu nhập của lao động thành thị và nông thôn là 1,3 lần

(Dân trí) - Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động trong quý 3/2019 đạt 5,6 triệu đồng/tháng, tăng 718.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập của lao động thành thị cao gấp là 1,3 lần so với lao động nông thôn.

Chênh lệch thu nhập của lao động thành thị và nông thôn là 1,3 lần - 1

Cụ thể, thu nhập của lao động nam là 7 triệu đồng/tháng và lao động nữ là 6,2 triệu đồng/tháng, tương ứng với mức chênh lệch là 1,1 lần.

Về khu vực, mức thu nhập của lao động thành thị cao gấp 1,3 lần so với lao động nông thôn, tương ứng với mức 7,7 triệu đồng và 5,9 triệu đồng.

Phân loại thu nhập theo mức độ công việc, thu nhập bình quân của nhóm lãnh đạo trong các ngành, các cấp và đơn vị (khu vực làm công hưởng lương) là 11,1 triệu đồng/tháng, tăng 407.000 đồng so với quý trước và 1,4 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. 

Nhóm nhà kỹ thuật chuyên môn bậc cao có thu nhập bình quân là 9,2 triệu đồng/tháng, tăng 178.000 đồng so với quý trước và 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nhóm lao động giản đơn có thu nhập bình quân là 4,9 triệu đồng/tháng, tương ứng với mức thu nhập quý trước và tăng 630.000 đồng so với trước.

Cũng trong 9 tháng qua, tình hình lao động việc làm cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, số người có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm dần.

Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt là 55,5 triệu người, tăng 310,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước (quý III/2019 là 55,7 triệu người, tăng 263,8 nghìn người); lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 48,9 triệu người, tăng 425,6 nghìn người.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm ước tính là 54,4 triệu người, gồm: 19,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 35%; khu vực công nghiệp và xây dựng 15,9 triệu người, chiếm 29,2%; khu vực dịch vụ 19,4 triệu người, chiếm 35,8%.

Về thất nghiệp, khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 9 tháng năm 2019 là 1,99% (quý I là 2,00%; quý II là 1,98%; quý III là 1,99%), trong đó khu vực thành thị là 2,94%; khu vực nông thôn là 1,52%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 9 tháng năm nay là 1,32% (quý I/2019 là 1,21%; quý II và quý III là 1,38%), trong đó khu vực thành thị là 0,73%; khu vực nông thôn là 1,63%.

 Hoàng Mạnh