Cấp lại sổ BHXH do thay đổi năm sinh thế nào?

Trường hợp trong sổ BHXH khai năm sinh 1958, nhưng chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, hồ sơ đảng viên, thẻ đảng viên đều ghi năm sinh 1961. Nếu muốn điều chỉnh năm sinh trên tất cả các giấy tờ BHXH thành 1961 thì thủ tục thế nào?

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Thành phần hồ sơ cấp lại sổ BHXH do thay đổi ngày, tháng, năm sinh theo quy định tại Tiết a, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 27, Mục 2, Chương III Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT gồm: "Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); Giấy Khai sinh hoặc Trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu”.

Vì vậy, đề nghị ông Nam kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và cung cấp hồ sơ theo quy định nêu trên cho đơn vị nơi đang làm việc để làm thủ tục nộp cơ quan BHXH xem xét, giải quyết.

Theo Chinhphu.vn