Thứ năm, 30/11/2017 - 07:21

Cà Mau: Thi tuyển Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình

Dân trí

UBND tỉnh Cà Mau vừa triển khai đề án thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc xây dựng đề án là để đổi mới cách tuyển chọn đội ngũ lãnh đạo nhằm phát hiện, trọng dụng được người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất trình độ, năng lực của công chức, viên chức. Đồng thời, việc thí điểm tuyển chọn theo cách mới nhằm đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tổ chức thí điểm tuyển chọn lãnh đạo thông qua thi tuyển nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Cà Mau sẽ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Đài PT-TH Cà Mau. (Ảnh: PT-TH Cà Mau)
Cà Mau sẽ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Đài PT-TH Cà Mau. (Ảnh: PT-TH Cà Mau)

Theo đề án, phải có từ 2 người trở lên tham gia thi tuyển vào một chức danh tuyển chọn. Trường hợp đến ngày tổ chức thi chỉ có một người dự thi thì Hội đồng thi tuyển (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng) vẫn tổ chức thi theo kế hoạch.

Đối tượng dự tuyển là viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Đài PT-TH Cà Mau và đang công tác tại cơ quan này; Đối với cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Đài PT-TH Cà Mau, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương, đang công tác trong lĩnh vực báo chí tại địa phương;…

Theo đó, tiêu chuẩn dành cho ứng viên dự tuyển là có trình độ chuyên ngành phù hợp vị trí cần tuyển từ Đại học trở lên; ngoại ngữ trình độ A2 trở lên; trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính trở lên; lý luận chính trị trình độ cao cấp.

Các ứng viên sẽ dự thi 2 phần: Thi viết (kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực phát thanh truyền hình;…) và thi trình bày đề án (đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế trong tổ chức hoạt động, chương trình của Đài PT-TH;…).

Đề án nêu rõ, trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thi tuyển về kết quả thi của người dự tuyển, Chủ tịch UBND tỉnh tuyển chọn lấy người có số điểm thi trình bày đề án cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm; Trường hợp số điểm thi trình bày đề án nhiều người bằng nhau thì chọn người có điểm thi viết cao hơn;...

Theo kế hoạch, tỉnh Cà Mau dự kiến tổ chức thi tuyển 1 vị trí đối với chức danh Phó Giám đốc Đài PT-TH Cà Mau trong giai đoạn năm 2018 - 2020.

Huỳnh Hải