Thứ hai, 24/10/2016 - 06:00

Cà Mau: Không xét khen thưởng đơn vị để nợ bảo hiểm xã hội

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo không xét khen thưởng cho tập thể, thủ trưởng đơn vị để nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trên là một trong những nội dung mà Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo các Sở, Ban ngành, địa phương tăng cường thực hiện chính sách Bảo biểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo UBND tỉnh Cà Mau cho biết, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, số người tham gia BHYT ngày càng cao, việc tiếp cận các dịch vụ BHXH, BHYT từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHYT, BHXH chưa thường xuyên; số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ thấp trong lực lượng lao động; sự phối hợp giữa các đơn vị chưa đồng bộ; đặc biệt là tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN của một số đơn vị, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.


Cà Mau chỉ đạo không xem xét khen thưởng đối với tập thể,lãnh đạo đơn vị để nợ BHXH. (Ảnh minh họa)

Cà Mau chỉ đạo không xem xét khen thưởng đối với tập thể,lãnh đạo đơn vị để nợ BHXH. (Ảnh minh họa)

Trước tình hình trên, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu lãnh đạo các Sở, Ban ngành, địa phương, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị thuộc quyền quản lý; đồng thời, thực hiện đúng chế độ chính sách BHYT, BHXH, BHTN cho người lao động.

Yêu cầu các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT; thanh toán đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của đơn vị.

Yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách BHYT, BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ động thực hiện giải pháp thu hồi nợ đọng, tránh tình trạng để các đơn vị cố tình chây ì, kéo dài thời gian nợ đọng bảo hiểm; kiên quyết thực hiện theo quy định pháp luật các vi phạm về trốn đóng, không đóng, nợ tiền BHXH, BHYT.

Chủ tịch tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp chặt chẽ với BHXH trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; thực hiện quyền khởi kiện ra tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Chủ tịch tỉnh cũng giao Ban thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ, cùng BHXH tỉnh theo dõi các cơ quan, đơn vị còn nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, không đề nghị xem xét khen thưởng cho tập thể và thủ trưởng đơn vị để xảy ra tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

Huỳnh Hải