1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cả cha và mẹ đều được nghỉ hưởng chế độ khi con ốm?

Vợ chồng bà Hoàng Thị Minh Thảo đều tham gia BHXH. Khi con bà Thải ốm có giấy nằm viện dài ngày thì bố mẹ có được làm thủ tục hưởng chế độ chăm con ốm không hay chỉ một người được làm thủ tục?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

- Khoản 2, Điều 25, Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau là phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

Khoản 1, Điều 27, Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Điểm c, khoản 1, Điều 5, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật BHXH.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp cả 2 vợ chồng bà cùng tham gia BHXH, khi có con dưới 7 tuổi ốm, cả 2 vợ chồng bà đều được giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

- Khoản 1, Điều 100 Luật BHXH quy định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau như sau: Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Như vậy, vợ chồng bà có thể nộp bản sao giấy ra viện của con để hưởng làm thủ tục hưởng BHXH theo quy định.