Thứ tư, 07/09/2016 - 07:59

Bộ LĐ-TB&XH cần nghiên cứu các giải pháp tăng số người tham gia BHXH

Dân trí

Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ các cơ chế quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả Quỹ BHXH, cân bằng thu chi, gắn với lộ trình tăng phí BHYT, BHXH. Tăng số lao động có hợp đồng lao động, vận động người không tham gia quan hệ lao động tham gia BHXH.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đây là kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội. Hiện nay, lưới an sinh xã hội của VN còn lạc hậu, chính sách BHYT chưa bao phủ đến toàn dân, chỉ khoảng 23-25 % dân số tham gia BHXH.

Thực trạng này đòi hỏi Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan cần tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả hơn nữa các giải pháp đã đề ra nhằm tăng diện bao phủ BHYT và BHXH.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tăng số người tham gia BHXH. Nhiệm vụ trước hết là hướng tới đối với số lao động có hợp đồng lao động. Đồng thời, vận động người không tham gia quan hệ lao động tham gia BHXH.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu BHXH VN phối hợp với Bộ Y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng diện bao phủ BHYT đồng thời tăng chất lượng dịch vụ BHYT theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

BHXH VN, cần chủ động sử dụng nguồn lực hiện có để tin học hóa, hiện đại hóa bảo hiểm xã hội, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH trong xây dựng, thực hiện các dự án tin học hóa công tác Bảo hiểm xã hội.

Về y tế cơ sở, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện phân loại y tế cơ sở và có cơ chế phù hợp đối với từng nhóm. Hoàn thành sớm cơ chế phù hợp, nhất là về tài chính đối với trạm y tế xã, phường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương (tương tự như bác sĩ gia đình).

Đồng thời, Bộ Y tế cần khẩn trương bổ sung danh mục thuốc, vật tư y tế được sử dụng tại trạm y tế xã; phối hợp với Bộ Tài chính, BHXH VN bãi bỏ, sửa đổi các quy định hạn chế vai trò của trạm y tế xã, phường (như quy định Quỹ khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã tối thiểu bằng 10% và tối đa không vượt quá 20% quỹ khám chữa bệnh BHYT ngoại trú tính trên số thẻ đăng ký ban đầu… ); có cơ chế để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của các trạm y tế ven các đô thị, có thể cho bác sĩ giỏi thuê, mượn để mở phòng khám chữa bệnh.

TIN VẮN:

Bộ LĐ-TB&XH chính thức quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

Nghị quyết số 76/NQ-CP của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 đã ban hành nhiều chính sách quan trọng. Trong đó, Chính phủ đã quyết định giao cho Bộ LĐ-TB&XH quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Quyết định này chấm dứt những đồn đoán về việc Bộ giáo dục đào tạo hay Bộ LĐ-TB&XH sẽ quản lý mảng giáo dục nghề nghiệp sau khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực.

Bộ LĐ-TB&XH cần nghiên cứu các giải pháp tăng số người tham gia BHXH - 2

Bên cạnh việc giao Bộ LĐ-TB&XH quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, Chính phủ cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước đối với các trường sư phạm.

Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các Bộ, cơ quan quản lý trực tiếp các trường trung cấp, cao đẳng khẩn trương chỉ đạo thực hiện tự chủ trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp để giảm nhanh can thiệp hành chính của Bộ chủ quản và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nghị quyết 76/NQ-CP cũng nêu rõ, Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

H.M

Hoàng Mạnh