1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bộ LĐ-TB&XH: Bình quân thưởng Tết Đinh Dậu 2017 tụt lùi so với năm 2016

(Dân trí) - Chiều 9/1, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH họp báo công bố mức thưởng Tết năm 2017. Theo đó, mức thưởng tết dương lịch 2017 đạt 1.253.000 đồng, tăng 6,2 % so với năm 2016. Mức thưởng Tết Nguyên Đán đạt 4.900.000 đồng, bằng 96 % so với năm 2015.

Theo Vụ Lao động tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH), khảo sát tiền lương 2016 được thực hiện trên hơn 2.000 doanh nghiệp tại 18 tỉnh, thành phố trọng điểm trong cả nước. Tính trung bình, quy mô lao động ở các doanh nghiệp được khảo sát là 360 người/doanh nghiệp.

Nhận định chung của Vụ Lao động tiền lương, thu nhập của người lao động có xu hướng ổn định và tăng so với năm 2015. Tuy nhiên, khảo sát riêng về thưởng Tết Nguyên đán năm 2017 không bằng mức thưởng của năm 2016.

Về tiền lương bình quân năm 2016

Về tiền lương bình quân thực hiện năm 2016 là 5.710.000 đồng/tháng, tăng 7,5 % so với năm 2015, trong đó: Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện năm 2016 là 7.080.000 đồng, tăng 1,85 % so với năm 2015.

Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước ước thực hiện năm 2016 là 6.000.000 đồng/tháng, tăng 2,56 % so với năm 2015. Doanh nghiệp dân doanh ước thực hiện năm 2016 là 5.470.000 đồng/tháng, tăng 10,06 % so với năm 2015.

Doanh nghiệp FDI ước thực hiện năm 2016 là 5.690.000 đồng, tăng 8,58 % so với năm 2015.

Về thu nhập bình quân

Theo Bộ LĐ-TB&XH, thu nhập bình quân ước thực hiện năm 2016 là 6.030.000 đồng/tháng, tăng 5,4 % so với năm 2015. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước ước thực hiện năm 2016 là 7.750.000 đồng/tháng, tăng 2,78 % so với năm 2015.

Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước ước thực hiện năm 2016 là 6.480.000 đồng/tháng, tăng 0,15 % so với năm 2015.

Về mức thưởng Tết dương lịch và âm lịch, Bộ LĐ-TB&XH đã triển khai khảo sát tại có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với 23.495 doanh nghiệp đang sử dụng 3,72 triệu lao động. Tới ngày 9/1/2017, kết quả như sau:

Về thưởng Tết dương lịch 2017

Mức thưởng bình quân là 1.253.000 đồng/người, tăng 6,2 % so với mức thưởng tết dương lịch năm 2016.

Người có mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp FDI ở TP HCM là 1 tỉ đồng. Năm 2016, mức thưởng tết dương lịch tại 1 doanh nghiệp FDI tại TPHCM là 2,028 tỉ đồng.

Mức thưởng tết dương lịch thấp nhất là 30.000 đồng/người, tại doanh nghiệp FDI tại Thanh Hoá. Mức thưởng này bằng với mức thấp nhất của năm 2015.

Về thưởng Tết Nguyên Đán Đinh Dậu

Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, mức thưởng bình quân đạt khoảng 1 tháng lương, khoảng 4.900.000 đồng/tháng, bằng 96 % so với năm 2016. Người có mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp FDI tại TP HCM là 1 tỉ đồng, một doanh nghiệp FDI tại Hải Dương cũng có mức thưởng khá cao là 624 triệu đồng.

Mức thưởng thấp nhất được Bộ thống kê là 50.000 đồng/tháng (tại doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Bến Tre, tại doanh nghiệp FDI ở các tỉnh Thái Bình, Tây Ninh, Hải Dương), so với năm 2016 là 40.000 đồng/người.

Hoàng Mạnh