Bình Định: Thưởng Tết mức thấp nhất 150 ngàn đồng

(Dân trí) - Có 82 doanh nghiệp ở tỉnh Bình Định công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người lao động. Mức thưởng cao nhất 126,7 triệu đồng, thấp nhất 150 nghìn đồng.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định vừa công bố báo cáo lương, thưởng Tết 2021. Theo đó đến nay, 82 doanh nghiệp báo cáo chính thức về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương.

Cụ thể có 7 Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 6 công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, 61 doanh nghiệp dân doanh và 8 doanh nghiệp FDI.

Theo đó, ở khu vực Nhà nước, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 9 triệu đồng (tăng 28,57% so với năm 2019), thấp nhất 500 ngàn đồng.

Bình Định: Thưởng Tết mức thấp nhất 150 ngàn đồng - 1
Người lao động làm việc trong các công ty tại Bình Định.

Trong khu vực có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng tết Dương lịch cao nhất là 20 triệu đồng và Tết Nguyên đán lịch cao nhất là 15,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tại khu vực này, có 1 doanh nghiệp không có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Đối với khu vực dân doanh, giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch mức thưởng rất lớn. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất khu vực này là 59 triệu đồng (tăng 59,46% so với năm 2019) và thấp nhất là 150 ngàn đồng.

Có 10 doanh nghiệp có mức thưởng từ 30 triệu đồng trở lên. Cũng tại khu vực này, có 14 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và 7 doanh nghiệp không có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán.

Bình Định: Thưởng Tết mức thấp nhất 150 ngàn đồng - 2
Nhiều doanh nghiệp không có kế hoạch thưởng tết cho người lao động.

Trong khi đó, đối với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết Dương lịch tại khu vực này khá thấp, bình quân chỉ có 700 nghìn đồng/người và có 3 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán của khu vực này bình quân 8,556 triệu đồng/người (tăng 2,6% so với năm 2019); có 4 doanh nghiệp có mức thưởng từ 30 triệu đồng trở lên. Trong đó, mức cao nhất tại Công ty TNHH ANT (MV) với 126,7 triệu đồng, ngang bằng so với năm 2019, mức thấp nhất là 300 ngàn đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, trong 82 doanh nghiệp có báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương về Sở này không có doanh nghiệp nợ lương mặc dù trong năm doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Thực tế mức thưởng có thể cao hơn

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH Bình Định, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng cơ bản các doanh nghiệp có báo về đơn vị này đều thực hiện chi trả tiền lương theo đúng thỏa ước lao động cũng như chế độ tiền thưởng với người lao động.

Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp báo cáo về tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng cho người lao động còn ít nên chưa phản ánh đầy đủ thực trạng tình hình tiền lương năm 2020 và tình hình thưởng Tết Nguyên đán ở các doanh nghiệp.

Trong khi nhiều doanh nghiệp báo cáo chưa thật sự đầy đủ, chính xác tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng ở đơn vị mình. Nhiều doanh nghiệp tuy có kế hoạch thưởng tết cho người lao động nhưng không muốn công bố sớm hoặc né tránh việc báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Tin liên quan
Đang được quan tâm