Thứ tư, 01/07/2015 - 10:06

BHXH VN, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức lễ lý kết phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020.

Nội dung chính của việc phối hợp giữa 2 bên là tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; vai trò của cấp ủy đảng ở cơ sở trong việc lãnh đạo tổ chức tuyên truyền thực hiện về chính sách BHXH, BHYT theo Nghị quyết số: 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”.

Đồng thời, việc phối hợp nhằm định hướng nội dung thông tin về BHXH, BHYT trên báo chí và trên hệ thống thông tin cơ sở; tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; tổ chức nhắn tin qua mạng viễn thông …

BHXH VN, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội

Trên cơ sở phối hợp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ cung cấp thông tin, tài liệu, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ về BHXH, BHYT để Bộ Thông tin và Truyền thông có cơ sở triển khai nội dung Chương trình phối hợp.

Đồng thời, BHXH VN chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp.

Về phía Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ tổ chức định hướng thông tin và chỉ đạo các cơ quan báo chí, các đơn vị thông tin cơ sở tăng thời lượng, nội dung và chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH và BHYT.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lồng ghép việc tuyên truyền về chính sách BHXH và BHYT với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó tập trung vào các Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo … góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Về phía Bộ Thông tin truyền thông sẽ tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên tập, viết tin bài tuyên truyền về các chuyên đề trong lĩnh vực BHXH và BHYT cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở; hỗ trợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền ngành Bảo hiểm xã hội.

Tại các địa phương, Bộ Thông tin truyền thông sẽ chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động đưa thông tin BHXH và BHYT về cơ sở, chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền về BHXH và BHYT thông qua đội thông tin lưu động, tổ chức các cuộc thi, trưng bày, triển lãm …

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minhđánh giá cao vai trò của công tác tuyền thông trong việc triển khai chính sách BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, đại diện BHXH VN cũng nêu ra thực trạng hiện mới có 20% lực lượng lao động tham gia BHXH và hơn 71% dân số có thẻ BHYT. Đặc biệt, hệ thống chính trị cần vào cuộc để có thể thực hiện được những mục tiêu lớn mà Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đề ra: Năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng tham gia BH thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia BHYT…

“Trong đó, có sự ủng hộ, phối hợp từ Bộ TT-TT, sự đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí với ngành BHXH trong việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến đông đảo tầng lớp nhân dân” - bà Nguyễn Thị Minh cho biết.

Hoàng Mạnh