Thứ bảy, 04/05/2019 - 08:36

Ban hành hướng dẫn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Dân trí

Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ban hành Công văn gửi các UBND các tỉnh, thành phố nhằm hướng công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019.

Trong đó có hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đối với người học tốt nghiệp trung học cơ sở. Người tốt nghiệp THCS có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng có thể đăng ký dự tuyển. Tuy nhiên, trong quá trình học phải hoàn thành chương trình văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình học trình độ trung cấp, cụ thể như sau:

Ban hành hướng dẫn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019 - 1

Về học văn hóa trung học phổ thông

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nêu rõ, trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn về phối hợp một số hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã đồng ý để người tốt nghiệp THCS vào học trung cấp theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.

Theo đó, các môn văn hóa THPT tùy theo nhóm ngành nghề phải học.

Nhóm I áp dụng cho các ngành, nghề thuộc các lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật, Kinh tế học gồm các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn;

Nhóm II áp dụng cho các ngành, nghề thuộc các lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Y tế, Thể dục Thể thao gồm các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh vật, Ngữ văn;

Nhóm III áp dụng cho các ngành, nghề thuộc các lĩnh vực Văn hoá Nghệ thuật, Du lịch, Hành chính, Văn thư, Pháp luật gồm các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

Ban hành hướng dẫn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019 - 2

Thời điểm học văn hóa THPT do hiệu trưởng các cơ sở GDNN quy định và phải bảo đảm phù hợp giữa học văn hóa với nghề nghiệp và hoàn thành trước khi vào giai đoạn học liên thông lên trình độ cao đẳng.

Kết quả các môn văn hóa THPT được các cơ sở GDNN ghi trong bảng điểm tốt nghiệp trung cấp của người học để làm căn cứ xét liên thông.

Về học nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quy định, căn cứ vào khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp, các cơ sở GDNN xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp, bảo đảm được thời gian học văn hóa THPT của người học.

Việc dạy học văn hóa THPT được tiến hành trước hoặc đồng thời với việc đào tạo nghề nghiệp, nhưng thời lượng đào tạo nghề nghiệp sẽ được tăng dần và thời lượng học văn hóa THPT giảm dần theo thời gian của khóa học.

Đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp của học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT

Công văn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nêu rõ, theo quy định tại Thông tư số 07/2019TT-BLĐTBXH, thí sinh có thể đăng ký vào học giáo dục nghề nghiệp (GDNN) bằng nhiều hình thức đăng ký:

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào GDNN;

- Website: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

- Trang thông tin điện tử của Sở LĐ-TB&XH của các địa phương;

- Trang thông tin điện tử của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng (các cơ sở GDNN).

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đề nghị các Sở LĐ-T&XH đặt liên kết địa chỉ tuyển sinh của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (http://tuyensinh.gdnn.gov.vn) trên trang thông tin điện tử của Sở để thuận tiện cho việc truy cập.

Trường hợp thí sinh đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào GDNN thì có thể đăng ký ở nhiều nơi: Đăng ký tại trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc tại Sở LĐ-TB&XH hoặc tại các cơ sở GDNN đăng ký dự tuyển.

Hoàng Mạnh