Thứ ba, 06/08/2019 - 07:36

Bạn có biết: Mức đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019

Dân trí

Theo quy định của pháp luật lao động và BHXH, cả người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Mức đóng dựa trên tiền lương hằng tháng của người lao động. Trong đó, tiền lương tính đóng các loại bảo hiểm gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Theo đó, mức đóng BHXH, BHYT và BHTN tới thời điểm hiện nay, như sau:

Bạn có biết: Mức đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019 - 1

Ảnh: BHXH VN

P.M

Đáng quan tâm
Mới nhất