Bạc Liêu: Thưởng Tết 2018 cao nhất là 150 triệu đồng

(Dân trí) - Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bạc Liêu vừa cho biết, qua thống kê từ báo cáo của các doanh nghiệp trong tỉnh về tình hình tiền lương và thưởng Tết, mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất cao nhất là 150 triệu đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, qua khảo sát cho thấy, tình hình tiền lương năm 2017 đa số các công ty doanh nghiệp thực hiện trả lương cho người lao động đúng theo quy định về tiền lương tối thiểu vùng; không có công ty, doanh nghiệp nào nợ lương trong năm qua.

Tiền lương cao nhất năm 2017 hơn 44 triệu đồng/tháng

Qua thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, năm 2017, tiền lương bình quân của các doanh nghiệp là khoảng 4 triệu đồng/người/tháng; cao nhất là 44 triệu đồng/người/tháng và thấp nhất là khoảng 2,8 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, trong khu công nghiệp, tiền lương bình quân của loại hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là gần 4 triệu đồng/người/tháng; cao nhất là 10,5 triệu đồng và thấp nhất là khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, tiền lương bình quân là 4,1 triệu đồng/người/tháng; cao nhất 11 triệu đồng và thấp nhất là 2,9 triệu đồng/người/tháng.


Bạc Liêu thưởng Tết năm 2018 cao hơn năm 2017. (Ảnh: Dân trí)

Bạc Liêu thưởng Tết năm 2018 cao hơn năm 2017. (Ảnh: Dân trí)

Đối với doanh nghiệp dân doanh (doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước, công ty cổ phần không có vốn góp chi phối của Nhà nước), tiền lương bình quân là 5,5 triệu đồng/người/tháng; cao nhất là 20 triệu đồng và thấp nhất là 3,1 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, ngoài khu công nghiệp, tiền lương bình quân của loại hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 12,5 triệu đồng/người/tháng; cao nhất là 44,8 triệu đồng và thấp nhất là 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, tiền lương bình quân là 7,1 triệu đồng/người/tháng; cao nhất 16 triệu đồng và thấp nhất là 3,1 triệu đồng/người/tháng.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân là 4,8 triệu đồng/người/tháng; cao nhất gần 30 triệu đồng và thấp nhất khoảng 2,8 triệu đồng/người/tháng.

Đối với doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tiền lương bình quân 3,6 triệu đồng/người/tháng; cao nhất là 38 triệu đồng và thấp nhất là 3 triệu đồng/người/tháng.

Thưởng Tết cao nhất 150 triệu đồng/người

Qua thống kê, mức thưởng Tết Dương lịch 2018 cao nhất là 30 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp FDI và thấp nhất là 50.000 đồng/người thuộc về Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trong khi đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, qua thống kế từ một số doanh nghiệp có báo cáo cho biết, mức thưởng cao nhất là 150 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp dân doanh và thấp nhất là 200.000 đồng/người cũng thuộc loại hình doanh nghiệp này.

Cụ thể, trong khu công nghiệp, mức thưởng bình quân của Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 3,2 triệu đồng/người; cao nhất là gần 4 triệu đồng và thấp nhất là 3 triệu đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, mức thưởng bình quân là 2,2 triệu đồng/người; cao nhất 2,9 triệu đồng và thấp nhất là 1,4 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng bình quân là 3 triệu đồng/người; cao nhất 150 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Ngoài khu công nghiệp, mức thưởng bình quân của Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 3,4 triệu đồng/người; cao nhất là 7,6 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, mức thưởng bình quân là 13 triệu đồng/người; cao nhất 80 triệu đồng và thấp nhất là 2 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng bình quân là 3,8 triệu đồng/người; cao nhất gần 45 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với doanh nghiệp FDI, mức thưởng bình quân là 2,7 triệu đồng/người; cao nhất 11,2 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2018 cao gấp 3 lần so với năm 2017 (mức thưởng năm 2017 là 50 triệu đồng/người cũng thuộc về doanh nghiệp dân doanh).

Huỳnh Hải

Tin liên quan
Đang được quan tâm