1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Áp dụng biện pháp hạn chế thực tập sinh Việt Nam bỏ trốn tại Nhật Bản

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã thống nhất với phía Nhật Bản áp dụng biện pháp xử lý đối với các tổ chức giám sát Nhật Bản và doanh nghiệp phái cử có nhiều thực tập sinh bỏ trốn.

Áp dụng biện pháp hạn chế thực tập sinh Việt Nam bỏ trốn tại Nhật Bản - 1

Tăng cường các giải pháp nhằm giảm tình trạng thực tập sinh Việt Nam bỏ trốn khỏi xí nghiệp tiếp nhận Nhật Bản.

Theo đó, căn cứ trên số lượng và tỷ lệ thực tập sinh bỏ trốn trong các năm từ 2016 đến 2019, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài (gọi tắt là doanh nghiệp) và các tổ chức giám sát Nhật Bản sẽ bị áp dụng biện pháp phòng chống thực tập sinh bỏ trốn.

Trước mắt, 4 doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp phòng chống bỏ trốn bao gồm: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên (Batimex); công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 3-2 Hòa Bình (Hogamex); công ty cổ phần ITC Quốc tế (International ITC); công ty cổ phần xúc tiến đầu tư MH Việt Nam (MH Vietnam).

Trong vòng 2 tháng kể từ ngày 18/6, doanh nghiệp trên tiếp tục được nộp hồ sơ xin chứng nhận kế hoạch thực tập cho những ứng viên thực tập sinh kỹ năng đã được tuyển chọn và Tổ chức thực tập kỹ năng Nhật Bản (OTIT) sẽ xem xét các hồ sơ.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, những ứng viên thực tập sinh kỹ năng đã được cấp chứng nhận kế hoạch thực tập vẫn được tiếp tục xin tư cách lưu trú, visa và nhập cảnh làm việc tại Nhật Bản. Các doanh nghiệp tiếp tục quản lý số thực tập sinh đang làm việc tại Nhật Bản.

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày 18/8, OTIT sẽ không tiếp nhận hồ sơ xin chứng nhận kế hoạch thực tập cho các ứng viên thực tập kỹ năng của các doanh nghiệp nêu trên.

Trong thời gian trên, doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp để giảm tình trạng thực tập sinh bỏ trốn, báo cáo cho OTIT thông qua Cục Quản lý lao động ngoài nước. Biện pháp phòng chống bỏ trốn sẽ được xem xét để dỡ bỏ sau ngày 18/2/2022 nếu doanh nghiệp đã thực hiện được các giải pháp phù hợp.

Trong thời gian bị áp dụng biện pháp phòng chống bỏ trốn, doanh nghiệp cần kiểm tra sự phù hợp của từng mục được mô tả trong tiêu chuẩn chứng nhận doanh nghiệp pháp cử từ phía Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần gửi báo cáo bằng văn bản về những giải pháp đã thực hiện.

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày 18/8, OTIT sẽ không tiếp nhận đơn xin cấp giấy phép, đơn xin gia hạn giấy phép và/hoặc đơn xin bổ sung ngành nghề của các tổ chức giám sát Nhật Bản đang hợp tác với các doanh nghiệp nêu trên.