Xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp Nhà nước cấp bộ

(Dân trí) - “Tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản lý nhà nước của DN Nhà nước, sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước của các Bộ, UBND đầu tư vốn, tài sản nhà nước tại các DN. Thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc cho ý kiến về dự thảo báo cáo xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (cơ quan).

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Bộ này đã 4 lần xây dựng báo cáo và Đề án có liên quan kể từ năm 2011, tổ chức hội thảo, tọa đàm nhiều lần và đã nhận được văn bản góp ý cho Đề án của các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông vận tải, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính...

nongthonmoi-1473788880820

Chính phủ yêu cầu sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp của các Bộ

Về Đề án này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc xây dựng một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (DN) phải quán triệt được chủ trương đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

“Tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản lý Nhà nước của DN Nhà nước, sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước của các Bộ, UBND đầu tư vốn, tài sản Nhà nước tại các DN. Thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước” - Phó Thủ tướng cho hay.

Theo đó, việc xây dựng Đề án cần tuân thủ, cụ thể hóa chức năng cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN; Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và pháp luật, chính sách có liên quan. Cơ quan này sẽ thực hiện tập trung chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại DN thay vì phân tán ở các bộ như hiện nay, đồng thời tách chức năng quản lý Nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước của các bộ tại DN.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ KH&ĐT cần làm rõ hơn việc thành lập Cơ quan này sẽ không làm giảm nhẹ mà còn tạo điều kiện để các Bộ làm tốt hơn chức năng quản lý Nhà nước đối với vốn, tài sản Nhà nước đầu tư vào DN.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ KH&ĐT bám sát các nội dung của Luật quản lý và đầu tư vốn Nhà nước vào sản, xuất kinh doanh tại DN để quy định cụ thể hơn nữa vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan trong tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại DN, các quyền trực tiếp của cơ quan này và các nội dung khác có liên quan mà Luật quy định.

Dự kiến, dự thảo Đề án sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét, cho ý kiến và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện.

Châu Như Quỳnh

Bài liên quan