Vi phạm Thông tư 36, Eximbank "nắm" 9,16% vốn Sacombank

(Dân trí) - Báo cáo với cổ đông, Ban Kiểm soát Eximbank cho biết, tại thời điểm 31/12/2015, ngân hàng này vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa tuân thủ quy định Thông tư 36 đó là: Sở hữu tới 9,16% vốn điều lệ Sacombank (mức trần cho phép là 5%) và tỷ lệ dư nợ cho vay chứng khoán trên tổng dư nợ của Eximbank là 6,86%, vượt mức luật định tối đa là 5%.


Trong khi kết quả kinh doanh đều không đạt kế hoạch thì thù lao, phụ cấp chuyên trách cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát lại chi vượt 19,3 tỷ đồng.

Trong khi kết quả kinh doanh đều không đạt kế hoạch thì thù lao, phụ cấp chuyên trách cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát lại chi vượt 19,3 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016. Báo cáo của Ban Kiểm soát ngân hàng đánh giá, năm 2015, Eximbank phải đối diện với nhiều khó khăn trong công tác nhân sự cấp cao, công tác truyền thông nên tất cả các chỉ tiêu đều không đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Cụ thể, tổng tài sản còn chưa tới 125.000 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2014 và hoàn thành 69,4% kế hoạch. Vốn huy động giảm 3% so với năm 2014 và chỉ hoàn thành 78,1% kế hoạch. Tín dụng âm 1,8%.

Đáng chú ý là lợi nhuận trước thuế của Eximbank năm vừa qua giảm rất mạnh tới 83% so với năm trước và chỉ đạt 6,1% với vỏn vẹn 61 tỷ đồng.

Do vậy, kết thúc năm tài chính 2015, ngân hàng dự kiến sẽ không chia cổ tức, trong khi Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đề ra mức cổ tức là 4,8%.

Về mở rộng mạng lưới, theo kế hoạch năm 2015, Eximbank dự kiến đưa vào hoạt động 10 điểm giao dịch gồm 8 chi nhánh và 2 phòng giao dịch, nhưng đến cuối năm 2015 vẫn không tăng thêm điểm giao dịch nào.

Trong khi đó, về thù lao, phụ cấp chuyên trách cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát thì ngân hàng lại chi vượt 19,3 tỷ đồng.

Báo cáo của Ban kiểm soát cũng chỉ ra, ngân hàng này còn có 2 chỉ tiêu chưa tuân thủ quy định Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, tại ngày 31/12/2015, Eximbank vẫn đang sở hữu tới 9,16% vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), trong khi mức trần cho phép là 5%.

Ngoài ra, tỷ lệ dư nợ cho vay chứng khoán trên tổng dư nợ của Eximbank là 6,86% tại thời điểm cuối năm 2015, cũng đang vượt mức luật định tối đa là 5%.

Hồi đầu tháng này, cổ phiếu EIB của Eximbank đã bị Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 8/4/2016. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2014 và 2015 đều là số âm.

Do điều chỉnh hồi tố kết quả kinh doanh theo Kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, lợi nhuận chưa phân phối của Eximbank đến thời điểm cuối năm 2014 còn âm 834,56 tỷ đồng; giảm 948,5 tỷ đồng so với ban đầu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2015 là âm 817,46 tỷ đồng trong khi cả năm ngân hàng vẫn báo lãi gần 40 tỷ đồng.

Bích Diệp

Vi phạm Thông tư 36, Eximbank "nắm" 9,16% vốn Sacombank - 2
Tin liên quan
Đang được quan tâm