Trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định mức lương mới ngay trong năm 2020

(Dân trí) - “Xông đất” Bộ Nội vụ chiều nay (30/1), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là đề án lớn, phải trình Bộ Chính trị xem xét và quyết định trong năm 2020 để có căn cứ xây dựng các bước tiếp theo.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Chính phủ ban hành Nghị quyết 107 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27. Hiện đang cân nhắc thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào ngày 1/1/2021 hay 1/7/2021, tùy theo sự chuẩn bị của các cơ quan liên quan.

Trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định mức lương mới ngay trong năm 2020 - 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng cho rằng, cải cách chính sách tiền lương phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó hai giải pháp mang tính đột phá, căn cơ nhất là phải sắp xếp, tinh giản bộ máy, giảm biên chế, số lượng người hưởng lương từ ngân sách theo tinh thần Nghị quyết 27 và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị theo chỉ tiêu đến năm 2021 phải giảm được ít nhất 10%; đồng thời phải tạo được nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Trên cơ sở tình hình đó, Bộ Chính trị đã ban hành chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó việc đầu tiên là xây dựng hệ thống các chức danh, chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị và vị trí việc làm, do Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị. 

Liên quan đến xây dựng các nội dung quy định cụ thể về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Phó Thủ tướng cho biết đây là một đề án lớn, phải trình Bộ Chính trị xem xét và quyết định trong năm 2020 để có căn cứ xây dựng các bước tiếp theo.

Phó Thủ tướng nhận định đến năm 2021 có thể đạt được chỉ tiêu tinh giản 10%. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo rà soát lại tinh thần kết luận của Bộ Chính trị là “có bệnh nhân thì phải có bác sĩ, có học sinh thì phải có giáo viên”, nhưng không phải làm việc này một cách biệt lập mà phải đặt trong tổng thể sắp xếp, đổi mới lại các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực này, tránh tình trạng có đơn vị gia tăng dân số cơ hữu rất lớn nhưng không xin bổ sung thêm giáo viên như TP.HCM.

Trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định mức lương mới ngay trong năm 2020 - 2
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại Bộ Ngội vụ chiều nay (30/1)

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường sắp xếp lại các điểm trường, nhằm tiết kiệm tài sản, chi phí để nuôi bộ máy, tiết kiệm được giáo viên, từ đó bổ sung cho giáo viên ở những nơi còn thiếu.  

“Toàn quốc riêng đội ngũ y tế và kế toán học đường là hơn 80.000 người, thậm chí có những trường học ngay cạnh trạm y tế xã vẫn cứ phải có một y tế học đường, chỗ này chúng ta phải kiểm tra, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi đề nghị Bộ Nội vụ rà soát, kiểm tra thật kỹ. Chỗ nào chưa áp dụng tất cả những biện pháp đó, chúng ta chưa cho tăng biên chế” - Phó Thủ tướng nêu rõ. 

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, đặc biệt là Nghị quyết 18, 19 và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp lại, tinh gọn đầu mối, đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt quan tâm trong lĩnh vực giáo dục.

“Có hàng trăm đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần, chỉ chờ Nghị định là chuyển đổi được ngay nhưng giờ vướng mắc là chưa có nghị định” - Phó Thủ tướng nói.  

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải tiếp tục quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương. Các Ban, Bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

“Phải dành đủ 40% tăng thu thực hiện của ngân sách Trung ương và 70% tăng thu thực hiện so với dự toán của ngân sách địa phương để bố trí nguồn cải cách tiền lương” - Phó Thủ tướng cho biết thêm.

Châu Như Quỳnh

Đang được quan tâm