1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thủ tướng yêu cầu giải trình việc khởi công dự án mới, chống "lợi ích nhóm"

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Các bộ ngành, địa phương phải giải trình cụ thể lý do về từng dự án khởi công mới và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng.

Nội dung quan trọng trên được nêu trong Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chỉ thị nêu rõ, tình hình kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tác động đại dịch Covid-19 dự báo còn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong khi đó, nền kinh tế nước ta còn nhiều hạn chế, bất cập, yêu cầu đầu tư phát triển, nhất là về kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu… là rất lớn, cấp thiết.

Trong bối cảnh trên, việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cả trong ngắn hạn và trung, dài hạn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu vốn đầu tư công phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, cực tăng trưởng, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia, dự án quy mô lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm tác động lan tỏa, tạo không gian phát triển mới và những động lực, năng lực mới, thúc đẩy sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Thủ tướng yêu cầu giải trình việc khởi công dự án mới, chống lợi ích nhóm - 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: Đoàn Bắc).

"Từng bộ, cơ quan, địa phương phải tập trung rà soát kỹ, giảm mạnh số lượng dự án, nhất là các dự án khởi công mới; kiên quyết xóa bỏ cơ chế "xin - cho" và chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện và khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh.

Vốn đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt, là vốn mồi để thu hút tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác theo phương châm "đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư" để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo phương thức đối tác công - tư - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.

Đối với trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng nhấn mạnh phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và bảo đảm phối hợp công tác chặt chẽ, kịp thời ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chỉ thị của Thủ tướng cũng nêu rõ, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức rà soát toàn bộ các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả; cắt giảm số lượng các dự án khởi công mới. 

"Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải có giải trình cụ thể lí do từng dự án khởi công mới và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết, hiệu quả đầu tư và sự tuân thủ các quy định pháp luật" - Thủ tướng chỉ đạo và yêu cầu không bố trí vốn ngân sách trung ương cho dự án khởi công mới nhóm C của địa phương, trừ trường hợp đã có ý kiến của Thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, trao đổi với từng Bộ, cơ quan, địa phương, tiếp tục cắt giảm, lựa chọn những dự án thực sự cần thiết, hiệu quả, cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, mục tiêu tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương của cả nước là khoảng 5.000 dự án.

"Thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, gây thất thoát, lãng phí trong đầu tư công" -  Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ở trung ương, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về chất lượng, hiệu quả, tiến độ của việc xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư công.