Thứ bảy, 03/04/2021 - 11:14

Thủ tướng ký ban hành ngày truyền thống ngành thống kê

Dân trí

Theo quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngành thống kê sẽ có ngày truyền thống hằng năm vào ngày 6/5.

Theo Quyết định số 510/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ký ban hành, ngày 6/5 năm nay sẽ trở thành ngày kỷ niệm 75 năm xây dựng, và phát triển ngành thống kê.

Thủ tướng ký ban hành ngày truyền thống ngành thống kê - 1

Thủ tướng vừa ký Quyết định lấy ngày 6/5 là ngày truyền thống ngành Thống kê cả nước (Ảnh minh họa).

Ngày truyền thống ngành Thống kê được lấy trên cơ sở ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam nằm trong Bộ Quốc dân Kinh tế, đánh dấu sự kiện lịch sử ngày thành lập cơ quan thống kê đầu tiên trong bộ máy của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Có thể nói, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 06 tháng 5 hằng năm là Ngày Thống kê Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa lịch sử rất to lớn, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khai sinh ra Ngành Thống kê Việt Nam.

Chính vì vậy, ngày này không chỉ là ngày truyền thống của riêng những người làm công tác thống kê thuộc Tổng cục Thống kê mà còn là ngày của tất cả những người làm công tác thống kê trong cả nước.

Trải qua 75 năm, ngành Thống kê Việt Nam đã đưa thông tin thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Trong điều kiện kinh tế, xã hội trong nước và trên thế giới liên tục thay đổi, diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, yêu cầu các quyết sách đưa ra kịp thời hơn và phải dựa trên bằng chứng về số liệu thống kê chính xác.

Những thách thức mới đòi hỏi ngành Thống kê phải chủ động đổi mới để thích ứng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các công nghệ thông minh nhằm rút ngắn quy trình điều tra, tổng hợp, phân tích số liệu; tăng cường kết nối, sử dụng dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn nhằm cung cấp thông tin thống kê một cách nhanh nhất, chính xác với chi phí ít nhất…

An Linh

Đáng quan tâm