Thu nhập bình quân của lãnh đạo tại "siêu tổng công ty" SCIC được bao nhiêu?

(Dân trí) - Tiền lương bình quân của viên chức quản lý chuyên trách của SCIC trong năm 2017 là 45,4 triệu đồng, thu nhập tính cả các khoản thu nhập khác lên tới 68 triệu đồng/người/tháng.

 

Thu nhập bình quân của lãnh đạo tại siêu tổng công ty SCIC được bao nhiêu? - Ảnh 1.

Thu nhập của viên chức quản lý bình quân năm 2017 là 68 triệu đồng/người/tháng.

Báo cáo Kiểm toán Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho thấy, năm 2017, SCIC đã thực hiện quản lý lao động, xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch và trích quỹ tiền lương theo quy định. SCIC đã trích quỹ tiền lương trên cơ sở tốc độ tăng năng suất lao động và mức độ tăng trưởng lợi nhuận.

Theo báo cáo, tổng quỹ tiền lượng tạm quyết toán và đã hạch toán chi phí là 100 tỷ đồng, gồm: Quỹ lương người lao động là 95,02 tỷ đồng; quỹ lương viên chức quản lý là 5,02 tỷ đồng.

Tổng quỹ lương năm 2017 giảm 3,36 tỷ đồng, tương ứng giảm 3% so với năm 2016 (103,42 tỷ đồng). Số dư quỹ lương đến thời điểm 31/3/2018 là 13,42 tỷ đồng. Đến thời điểm 30/6/2018 đã chi hết. Số lượng lao động bình quân là 234 người, giảm 3% so với năm 2016 (242 người).

Trong đó, tiền lương bình quân của viên chức quản lý chuyên trách năm 2017 là 45,4 triệu đồng, giảm 1,3 triệu đồng, tương ứng giảm 3% so với năm 2016.

Tiền lương bình quân của người lao động đạt 33,9 triệu đồng/người/tháng, không thay đổi so với năm2016.

Đáng lưu ý, tổng thu nhập năm 2017 bao gồm tiền lương và thu nhập khác của SCIC là 90,22 tỷ đồng. Trong đó thu nhập từ lương là 70 tỷ đồng, từ quỹ thù lao kiêm nhiệm 9,91 tỷ đồng, từ quỹ thưởng viên chức quản lý là 5,71 tỷ đồng, từ quỹ bán vốn là 4,6 tỷ đồng.

Theo đó, thu nhập của viên chức quản lý bình quân năm 2017 là 68 triệu đồng/người/tháng, giảm 2,09 triệu đồng/người/tháng so với năm 2016. Thu nhập của Phó Tổng giám đốc phụ trách của SCIC và thu nhập bình quân của các Phó Tổng giám đốc là 68 triệu đồng/người/tháng.

Thu nhập của người lao động bình quân là 37,8 triệu đồng/người/tháng, giảm 0,7 triệu đồng, tương ứng giảm 2% so với năm 2016.

Trước đó, Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 của SCIC cho thấy, ước tính đến 31/12/2017, SCIC đạt doanh thu 7.380 tỷ đồng (chưa bao gồm doanh thu bán cổ phần tại Vinamilk), trong đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến 6.616 tỷ đồng, đạt 133,14% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế dự kiến 6.313 tỷ đồng, đạt 135,64% kế hoạch.

Lũy kế từ khi thành lập đến nay, SCIC đã bán vốn tại 986 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 885 doanh nghiệp, bán một phần vốn tại 82 doanh nghiệp) và bán quyền mua tại 19 doanh nghiệp với giá vốn là 8.084 tỷ đồng và thu về 27.999 tỷ đồng (gấp 3,5 lần giá vốn).

Theo quy định hiện hành, mức lương, thù lao của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước được trả theo mức lương cơ bản nhân với hệ số hoàn thành về chỉ tiêu lợi nhuận.

Nghị định 52/2016 về lương, thù lao, thưởng với người quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có quy định mức lương cơ bản của chủ tịch tập đoàn là 36 triệu đồng/tháng, giám đốc 35 triệu đồng/tháng. Các chức danh tương đương ở tổng công ty, đặc biệt lần lượt là 33 và 32 triệu đồng/tháng; tổng công ty và tương đương lần lượt là 31 và 30 triệu đồng/tháng.

Với doanh nghiệp có lợi nhuận vượt kế hoạch, tuỳ thuộc vào mức lợi nhuận sẽ được tính hệ số lương tăng thêm bằng 0,5 tới 1 lần mức lương cơ bản trên. Như vậy, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thuộc nhóm này hưởng lương cao nhất không vượt quá 72 triệu đồng/tháng.

Phương Dung

Thu nhập bình quân của lãnh đạo tại siêu tổng công ty SCIC được bao nhiêu? - Ảnh 2.
Tin liên quan