1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thống đốc “ra điều kiện” để ngân hàng tăng lương, thưởng

(Dân trí) - Ngân hàng sẽ không được tăng tiền lương, tiền thưởng, thù lao của cán bộ, đặc biệt là người quản lý, điều hành và không tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm tài chính 2013, nếu chưa trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, chưa phân loại nợ…

Thống đốc NHNN yêu cầu TCTD tăng cường việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu.
Thống đốc NHNN yêu cầu TCTD tăng cường việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 

Theo văn bản này, Thống đốc NHNN yêu cầu TCTD tăng cường việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; tiết giảm chi phí hoạt động. Đặc biệt, TCTD không tăng tiền lương, tiền thưởng, thù lao của cán bộ, đặc biệt là người quản lý, điều hành và không tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm tài chính 2013, nếu chưa trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, chưa phân loại nợ và cơ cấu lại nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, TCTD phải nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 04 của Thống đốc NHNN về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu.

TCTD (trừ các NHTM nhà nước và Ngân hàng TMCP có vốn chi phối của nhà nước) phải cáo cáo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của TCTD để cho ý kiến về việc tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm 2013 trước khi thực hiện.

Cũng tại văn bản này, Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, giám sát các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, xử lý nợ xấu, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và TCTD báo cáo Thống đốc NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có).

Trên thực tế, theo phản ánh của nhiều nhân viên ngân hàng, lương, thưởng năm nay mà họ nhận bị sụt giảm đáng kể. Tín dụng tăng trưởng chậm, ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro do nợ xấu tăng cao đã “bào mòn” lợi nhuận ngân hàng. Đây chính là nguyên nhân khiến thu nhập ngành ngân hàng năm nay không cao như những năm trước.

Nguyễn Hiền
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước