Số doanh nghiệp đóng cửa, giải thể giảm dần

(Dân trí) - Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố hôm nay (26/2) cho thấy, trong tháng 2/2016 có tổng cộng 4.015 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 8,6% so với cùng kỳ.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm đã có hơn 16.000 doanh nghiệp giải thể
Chỉ trong 2 tháng đầu năm đã có hơn 16.000 doanh nghiệp giải thể

Trong số đó, có 2.039 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 1.976 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Đáng chú ý là số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động giảm mạnh 19,3% với 858 doanh nghiệp.

Luỹ kế 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động ở mức 16.471 doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 7.220 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 9.251 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 2 tháng đầu năm cũng tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2015 với 2.195 doanh nghiệp. Theo cơ quan thống kê, đây phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93,4%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 2, cả nước có 5.584 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 53,8 nghìn tỷ đồng, giảm 19% về số doanh nghiệp và tăng 17,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 44,9%. Đồng thời, có thêm 2.544 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,2% so với cùng kỳ năm trước;

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 13.904 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 113 nghìn tỷ đồng, tăng 1% về số doanh nghiệp và tăng 45,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Bình quân mỗi doanh nghiệp mới đăng ký có vốn 8,1 tỷ đồng, tăng 44,4% so cùng kỳ 2015.

Lượng lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm là 198,5 nghìn người, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm 2015. Bên cạnh đó, có 7.416 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,5% so với cùng kỳ.

Bích Diệp

Số doanh nghiệp đóng cửa, giải thể giảm dần - 2