Thứ ba, 10/03/2020 - 16:20

“Siêu ủy ban” bác bỏ thông tin sắm “nhầm vai” quản lý doanh nghiệp

Dân trí

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) Nguyễn Hoàng Anh vừa lên tiếng bác bỏ thông tin các khó khăn, ách tắc hoạt động của doanh nghiệp là do chỉ đạo, điều hành của Ủy ban.

Trong văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ngày 9/3, Chủ tịch “siêu ủy ban” cho biết gần đây liên tục có thông tin phản ánh các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp sau khi chuyển về Ủy ban như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, SCIC…

Lãnh đạo UBQLVNN dẫn chứng cụ thể các thông tin liên quan đến các dự án của các doanh nghiệp: Siêu ủy ban quản lý vốn “nhầm vai”, loạt “ông lớn” nhà nước điêu đứng; Mắc kẹt ở “Siêu ủy ban”; Siêu Ủy ban quản lý vốn: Rối như tơ vò, tắc hàng loạt dự án; Dự án đang chạy “đẻ” ra Ủy ban quản lý vốn lại thành ách tắc…

“Các thông tin chưa đầy đủ và chưa chính xác, một số cắt dán ý kiến phát biểu của các lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty trong kiến nghị, đề xuất sửa đổi các cơ chế, chính sách,… gây bức xúc và hiểu sai do chỉ đạo, điều hành của Ủy ban gây ách tắc các hoạt động của doanh nghiệp” - ông Nguyễn Hoàng Anh nói.

“Siêu ủy ban” bác bỏ thông tin sắm “nhầm vai” quản lý doanh nghiệp - 1
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch UBQLVNN tại doanh nghiệp

Chủ tịch UBQLVNN cho hay, các khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án của các doanh nghiệp do Ủy ban quản lý có từ nhiều năm trước (trước thời điểm các doanh nghiệp chuyển về Ủy ban), hiện đang tiếp tục đang được Chính phủ, Thường trực Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền, thậm chí một số dự án cần xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí Thư thảo luận, tìm kiếm các giải pháp xử lý.

“Do vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, việc xác định tài sản công, tài sản doanh nghiệp, một số dự án nếu chưa được đánh giá đầy đủ, chưa có phương án đầu tư cụ thể, có nguy cơ mất vốn của nhà nước,… nên chưa được cấp có thẩm quyền quyết định. Theo quy định của pháp luật Ủy ban không có thẩm quyền quyết định việc triển khai các dự án này” - ông Nguyễn Hoàng Anh thông tin.

Đối với các dự án đầu tư mới, lãnh đạo “siêu ủy ban” cho biết theo quy định của Luật số 69/2014/QH13, Ủy ban chỉ phê duyệt, có ý kiến việc đầu tư các dự án từ nhóm A trở lên và các dự án có quy mô vốn lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, không phải tất cả các dự án như các bài báo nêu.

Quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công nêu rõ: Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia này là Quốc hội; các dự án lớn khác thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các dự án có sử dụng đất thậm chí thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là UBND cấp tỉnh; Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án quan trọng quốc gia (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn của các doanh nghiệp do Ủy ban quản lý); Hội đồng thành viên quyết định đầu tư các dự án do doanh nghiệp quản lý sau khi có ý kiến của Ủy ban.

“Siêu ủy ban” bác bỏ thông tin sắm “nhầm vai” quản lý doanh nghiệp - 2

Có 19 tập đoàn, tổng công ty từ các Bộ, ngành được Chính phủ giao Ủy ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu (ảnh: TBNN)

“Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, để tránh lặp lại việc quyết định đầu tư một số dự án không hiệu quả, gây mất vốn của nhà nước, đối với các dự án khởi công mới có quy mô vốn lớn Ủy ban phải xem xét kỹ lưỡng về trình tự, thủ tục bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư, không để mất vốn, tài sản, tài nguyên của nhà nước. Đây là những nhiệm vụ hết sức khó khăn, va chạm đến quyền lợi, lợi ích của doanh nghiệp” - ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Người đứng đầu cơ quan QLVNN tại doanh nghiệp cho biết, trong hơn 1 năm qua, Ủy ban đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý tài chính minh bạch, hiệu quả tại các doanh nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp theo quy định của Luật số 69/2014/QH13 và các quy định pháp luật liên quan. Ủy ban đã chủ trì hoặc phối hợp các Bộ, ngành xử lý hàng trăm nhiệm vụ dở dang của các doanh nghiệp trước khi chuyển giao về Ủy ban…

Theo quy định tại Nghị định số 131 ngày 29/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBQLVNN tại doanh nghiệp. Có 7 tập đoàn và 12 tổng công ty từ các Bộ, ngành được Chính phủ giao Ủy ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu, quản lý tổng số tài sản khoảng 1,5 triệu tỷ đồng và 820.000 tỷ đồng vốn Nhà nước.

Châu Như Quỳnh