Thứ tư, 29/03/2017 - 19:40

SCIC thúc đẩy quản trị doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế

Dân trí

Chính phủ Việt Nam đã và đang thúc đẩy quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Việc hợp tác cùng nhà đầu tư chiến lược là cách thức hiệu quả để hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp và tăng cường giá trị của các doanh nghiệp Việt Nam.

Chiều nay (29/3), trong khuôn khổ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công ty tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội thảo “Các thông lệ quốc tế tốt về quản trị công ty dành cho doanh nghiệp có vốn Nhà nước và ra mắt các ấn phẩm quản trị công ty của SCIC” cho đối tượng là người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp (DN) của SCIC.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả của công tác quản trị công ty tại DN và thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ phối hợp giữa SCIC với người đại diện phần vốn Nhà nước tại các DN, hội thảo tập trung giới thiệu một số thông lệ quốc tế tốt về quản trị công ty, trong đó có cơ chế giám sát tài chính của hội đồng quản trị thông qua tiểu ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ.

Đặc biệt, tại hội thảo, SCIC đã ra mắt 2 ấn phẩm về quản trị công ty là “Sổ tay Hướng dẫn biểu quyết” và “Bộ quy tắc quản trị doanh nghiệp” dành cho các công ty có vốn góp của SCIC, cùng với cách thức sử dụng hai tài liệu này cho người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn góp SCIC.

Ông Nguyễn Hồng Hiển, Phó Tổng Giám đốc SCIC cho biết, “Với Sổ tay Hướng dẫn biểu quyết, người đại diện tại DN sẽ nhận thức rõ hơn và nắm bắt vấn đề nhanh hơn trong quá trình nghiên cứu các tài liệu của DN phục vụ việc ra quyết định biểu quyết, tăng tính chuyên nghiệp của người đại diện.

“Còn Bộ quy tắc quản trị DN sẽ giúp người đại diện và SCIC trong việc tham gia vào các quyết định quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị tiên tiến, giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị DN, đồng thời gia tăng giá trị phần vốn Nhà nước tại DN”, ông Hiển cho biết thêm.

Để đưa các thông lệ quản trị tốt vào DN có vốn Nhà nước, thời gian qua, SCIC đã cùng với các đơn vị tư vấn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và PricewaterHouseCooper (PwC) xây dựng Bộ Quy tắc Quản trị DN dành cho các DN trong danh mục đầu tư của SCIC.

Cùng với Bộ quy tắc quản trị DN, SCIC còn xây dựng và áp dụng Sổ tay hướng dẫn biểu quyết dành cho người đại diện vốn, với sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác tế quốc tế Nhật Bản (JICA) và các chuyên gia tư vấn của Viện nghiên cứu kinh tế Nhật Bản (JERI). Với cuốn sổ tay này, việc tuân thủ và ứng xử của người đại diện vốn hứa hẹn góp phần thúc đẩy mạnh sự phát triển ở nhiều DN.

Theo ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: “Việc SCIC phối hợp với các bên có liên quan để xây dựng, ban hành và áp dụng các tài liệu trên đã thể hiện một quyết tâm và nỗ lực lớn trong việc nâng cao hiệu lực quản trị của chính SCIC và các DN SCIC có cổ phần, phần vốn góp.”

Đánh giá về 2 cuốn tài liệu này, ông Hiếu cho biết: “Sổ tay hướng dẫn biểu quyết sẽ giúp người đại diện phần vốn có hướng dẫn để suy nghĩ, đánh giá nhiều hơn về chuyên môn khi tham gia quyết định trong DN mà họ đại diện. Bộ quy tắc quản trị DN đã phản ánh những thông lệ quốc tế tốt về quản trị DN theo khuyến nghị mới nhất của OECD và G20, rất hữu ích khi đưa vào những nội dung tương ứng của luật nhằm tăng hiệu lực áp dụng của bộ quy tắc”.

Theo bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị FTel: “Đối với FTel, Bộ quy tắc quản trị DN còn giúp cho việc kết nối với các quy định và các chuẩn mực khác mà doanh nghiệp đang áp dụng như Bảng điểm cân bằng (BSC), ISO 9001:2015, ISO 27001, ISO 50001… để hệ thống hóa và đồng bộ, nhất quán trong việc áp dụng và triển khai, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị DN và đặc biệt là việc nâng cao hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.”

Bà Lê Thị Hoài Thu, Tổng giám đốc ACS nhận xét: “Việc thực hành các nguyên tắc về minh bạch thông tin sẽ làm tăng sự tin tưởng của cổ đông, nhà đầu tư và cộng đồng đối với hoạt động điều hành của ban lãnh đạo DN.”

“Đặc biệt, bộ quy tắc đưa ra những yêu cầu và hướng dẫn rất cụ thể cho hoạt động của HĐQT, như việc thúc đẩy đối thoại với cổ đông, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, thành viên độc lập không điều hành, tạo lập và quảng bá văn hóa DN… Với vai trò của HĐQT là đầu tàu dẫn dắt và định hướng doanh nghiệp, việc áp dụng các chuẩn mực tiên tiến này sẽ giúp HĐQT trở nên năng động, tích cực và hữu dụng hơn bao giờ hết”, bà Thu cho biết thêm.

Thế Hưng