Sau nhiều năm lãi lớn, Nhà máy In tiền Quốc gia bất ngờ báo lỗ

(Dân trí) - Nhà máy In tiền Quốc gia lỗ 11,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019. Trước đó, trong giai đoạn 2013-2018, lợi nhuận của nhà máy này tăng trưởng khá đều đặn, đạt 51 tỷ đồng vào năm 2018.

Sau nhiều năm lãi lớn, Nhà máy In tiền Quốc gia bất ngờ báo lỗ - 1

Theo báo cáo tài chính (BCTC) 6 tháng đầu năm 2019 vừa được Nhà máy In tiền Quốc gia (thuộc Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố, trong kỳ, Nhà máy đạt doanh thu 906 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá vốn bán hàng chiếm tới 886 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 20 tỷ đồng, bằng chưa đầy 1/4 nửa đầu năm ngoái. Sau khi trừ đi thuế, Nhà máy lỗ tới 11,2 tỷ đồng.

So với cùng kỳ, doanh thu và lợi nhuận của nhà máy giảm lần lượt 9,1% và 118%.

Trước đó, suốt giai đoạn 2013 - 2018, lợi nhuận sau thuế của nhà máy này tăng trưởng khá đều đặn qua các năm, lần lượt đạt 21 tỷ đồng năm 2013; 25,4 tỷ đồng năm 2014; 23,5 tỷ đồng năm 2015; 42 tỷ đồng năm 2016; 44,4 tỷ đồng năm 2017 và 51 tỷ đồng năm 2018.

Tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản của nhà máy in tiền đạt 2.266 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 359 tỷ đồng (tăng 17%), vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 1.907 tỷ đồng (giảm nhẹ 0,6%).

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 950 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, trong khi lượng tiền và tương đương tiền đạt 331 tỷ, giảm hơn 1 nửa so với cùng kỳ năm 2018.

Nhà máy In tiền Quốc gia là Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này có nhiệm vụ in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đến năm 2018, nhà máy có 791 lao động. 

Phương Dung

Bài liên quan
Đang được quan tâm