Thứ ba, 01/05/2018 - 13:42

Nghề in tiền: Làm xuyên ngày nghỉ có kiếm được "nghìn đô"?

Dân trí

Theo dữ liệu về quỹ lương, thưởng và số người lao động, thu nhập bình quân của người lao động tại Nhà máy In tiền Quốc gia có thể đạt trên 23 triệu đồng/người/tháng, tuy nhiên, báo cáo của doanh nghiệp chỉ cho thấy ở mức 17,9 triệu đồng.

Báo cáo hoạt động của Nhà máy In tiền Quốc gia cho thấy, trong năm 2017, tổng công ty này có 727 lao động hưởng lương bình quân 20,2 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, quỹ tiền lương tương ứng được báo cáo lại là 169,4 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dành ra 32,6 tỷ đồng làm quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động.

Nếu theo các dữ liệu này thì mức thu nhập bình quân của lao động tại Nhà máy In tiền Quốc gia phải là 23,1 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, báo cáo của công ty thì thu nhập bình quân của người lao động ở đây lại chỉ là 17,9 triệu đồng/người/tháng.

Nhà máy In tiền Quốc gia làm cả 7 ngày trong tuần
Nhà máy In tiền Quốc gia làm cả 7 ngày trong tuần

Trong khi đó, mức lương bình quân của người quản lý doanh nghiệp (11 người) năm vừa rồi là 27,53 triệu đồng/người/tháng và mức thu nhập bình quân là 36,2 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian làm việc theo quy định của Nhà máy In tiền Quốc gia là 44 giờ/tuần và thời gian làm thực tế thường ngày sản xuất 3 ca/7ngày/tuần.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho thấy, trong năm 2017, doanh nghiệp này đạt 2.153 tỷ đồng tổng doanh thu, đạt 98,6% kế hoạch đặt ra trước đó.

Mặc dù vậy, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách vẫn vượt kế hoạch năm. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của nhà máy trong năm 2017 đạt 67,75 tỷ đồng, vượt hơn 20% kế hoạch; nộp ngân sách 194,62 tỷ đồng, vượt 7,5% kế hoạch.

Nhà máy này đặt kế hoạch sẽ nâng tổng doanh thu trong năm 2018 lên 2.344 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 54,24 tỷ đồng, thấp hơn cả kế hoạch đã đặt ra cho năm 2017 và thua xa so với thực hiện 2017. Nộp ngân sách mục tiêu ở mức 190,59 tỷ đồng.

Để đạt kế hoạch đặt ra, Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến sẽ tổ chức sản xuất thường xuyên 2 ca/ngày và có thời điểm tổ chức sản xuất 3 ca/ngày, sản xuất liên tục bao gồm cả các ngày nghỉ cuối tuần.

Song song với đó là thực hành tiết kiệm chống lãng phí khi mua sắm, sử dụng nguyên vật liệu đầu vào, điện nước, nhân công. Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị, bảo đảm luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động…

Nhà máy này cũng có kế hoạch thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, tổ chức tập huấn nâng cao ý thức và kỹ năng cho cán bộ công nhân viên trong phòng chống cháy nổ.

Bích Diệp

Nghề in tiền: Làm xuyên ngày nghỉ có kiếm được "nghìn đô"? - 2