Thứ ba, 02/08/2016 - 14:00

Petrolimex "phản pháo" kết luận của Thanh tra Chính phủ

Dân trí Đưa ra những tuyên bố cho biết “không thống nhất” với nhiều nội dung tại kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Petrolimex thậm chí đã đưa ra đề nghị đối với Thanh tra Chính phủ phải chỉ dẫn cơ sở pháp lý khi đưa ra kết luận của mình.
 >> Thanh tra Chính phủ “khui” sơ hở dễ phát sinh tham nhũng tại Petrolimex
 >> Lãi lớn, Petrolimex chi đậm chia cổ tức
 >> Lợi nhuận Petrolimex vượt 1.000 tỷ đồng trong quý I nhờ nhập hàng giá rẻ

“Chưa có quy định nào không cho phép sử dụng nguồn vốn kinh doanh để đầu tư, cho vay”?

Liên quan đến kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ (TTCP) tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau giữa các bên liên quan. Sau khi tiếp nhận kết quả thanh tra, Petrolimex tuyên bố "không thống nhất" với nhiều nội dung tại kết luận này, chẳng hạn như nội dung liên quan đến việc tập đoàn này dùng vốn kinh doanh 646,6 tỷ đồng để đầu tư, cho vay dài hạn để đầu tư công trình/dự án.

"Hiện nay, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, chưa có quy định tại văn bản nào không cho phép tập đoàn không được sử dụng nguồn vốn kinh doanh để đầu tư vào doanh nghiệp khác hoặc thực hiện tài trợ vốn cho các doanh nghiệp thành viên do Petrolimex sử dụng 100% vốn điều lệ (...) trong khi công ty mẹ lại có những điều kiện hỗ trợ và đảm bảo an toàn tài chính của chính công ty mẹ", lãnh đạo Petrolimex "phản pháo" lại kết luận của TTCP.

Petrolimex đang có 46 tổng công ty/công ty TNHH MTV do tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ
Petrolimex đang có 46 tổng công ty/công ty TNHH MTV do tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ

Tập đoàn này khẳng định, theo chế độ tài chính hiện hành thì doanh nghiệp được quyền huy động tất cả các nguồn vốn (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) để phục vụ cho mục đích kinh doanh, phát triển doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào nguồn vốn đó là dài hạn hay ngắn hạn.

Trong đó, đối với nguồn vốn vay và các quỹ của DN thì thực hiện theo nguyên tắc hoàn trả theo các hợp đồng cụ thể hoặc khi DN có nhu cầu sử dụng các quỹ và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn tài chính.

Cơ chế cho các công ty xăng dầu thành viên vay cũng đã được quy định tại Quy chế tài chính của Petrolimex được Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chấp thuận.

Với những lập luận trên, lãnh đạo Petrolimex thậm chí đã đưa ra đề nghị TTCP phải chỉ dẫn cơ sở pháp lý khi đưa ra kết luận của mình.

Ngay cả với kết luận của TTCP cho rằng "một số khoản đầu tư tại công ty mẹ hiệu quả còn thấp", trong đó có khoản đầu tư 178,5 tỷ dồng vào công ty cổ phần nhiên liệu bay, Petrolimex cũng cho thấy sự không đồng tình.

Tập đoàn này dẫn chứng, sau khi đầu tư 76,5 tỷ đồng vào Công ty cổ phần nhiên liệu bay khi dự án này đang trong thời gian mới bắt đầu thì qua các năm, kết quả kinh doanh của công ty này đều tăng trưởng, từ mức 12,3 tỷ đồng lợi nhuận năm 2011 lên 196 tỷ đồng năm 2015.

Đến cuối năm 2015, Petrolimex có 46 tổng công ty/công ty TNHH MTV do tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ; 17 tổng công ty/công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên do tập đoàn sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 3 công ty cổ phần do tập đoàn sở hữu từ 30-50% vốn điều lệ nhưng nắm quyền kiểm soát.

Ngoài ra, Petrolimex còn có 3 công ty cổ phần và công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên do tập đoàn sở hữu 30-50% vốn điều lệ.

Tạo thu nhập cho các công ty xăng dầu thành viên bất hợp lý?

Tại Kết luận thanh tra, TTCP đã chỉ ra rằng, từ năm 2010 đến tháng 6/2013, hao hụt qua kho có giá trị lên tới trên 2.932 tỷ đồng nhưng công ty mẹ Petrolimex hạch toán vào giá vốn theo quy định tại quy chế kinh doanh xăng dầu mà không hạch toán theo hao hụt thực tế làm phát sinh chênh lệch giữa hao hụt tính theo định mức và hao hụt thực tế khi kiểm kê.

Việc Petrolimex quy định hạch toán hao hụt xăng dầu qua kho tính theo định mức vào giá vốn tại công ty mẹ, không hạch toán hao hụt theo thực tế là nguyên nhân dẫn đến tăng giá vốn, giảm hiệu quả kinh doanh của công ty mẹ 311 tỷ đồng, tạo thu nhập cho các công ty xăng dầu thành viên bất hợp lý.

Tuy nhiên, phản ứng lại với kết luận này, phía Petrolimex khẳng định, tập đoàn này thực hiện khoán hao hụt trên nguyên tắc trách nhiệm và gắn liền hiệu quả quản lý hao hụt với kết quả kinh doanh của công ty.

"Việc căn cứ vào hao hụt thực tế qua kho để hạch toán sẽ giảm động lực quản lý của các công ty xăng dầu thành viên, đồng thời kết quả kinh doanh xăng dầu là một chuỗi từ công ty mẹ đến 42 công ty xăng dầu thành viên nên việc thực hiện của tập đoàn không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh xăng dầu mà ngược lại nâng cao hiệu quả kinh doanh xăng dầu gắn liền quyền hạn và trách nhiệm của các công ty có kho xăng dầu", lãnh đạo Petrolimex giải thích.

Ngoài ra, Petrolimex cũng khẳng định, thực tế hiện nay, Nhà nước đang tích cực thí điểm khoán chi phí hành chính, khoán biên chế nên việc chính sách khoán của tập đoàn là phù hợp với định hướng của Chính phủ, góp phần vào việc giảm định mức hao hụt, khuyến khích các đơn vị tăng cường đầu tư thiết bị tiên tiến để giảm hao hụt và bảo vệ môi trường.

Hơn 26.000 lao động có thu nhập bình quân 8,9 triệu đồng/người/tháng

Theo số liệu tại báo cáo thường niên, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.747 tỷ đồng năm 2015, bằng 1.167% so với thực hiện năm 2015 và đạt 153% kế hoạch, Petrolimex đã thực hiện chi trả cổ tức lên tới 15% cho năm 2015. Trong đó, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hoạt động kinh doanh xăng đạt 1.989 tỷ đồng.

Tổng số lao động có mặt đến ngày 31/12/2015 của toàn tập đoàn là 26.638 lao động với thu nhập bình quân 8,9 triệu đồng/tháng. Trong đó, công ty mẹ và khối các công ty con kinh doanh xăng dầu trong nước có 17.860 người, tăng 130 người so với năm 2014. Số lao động tăng thêm chủ yếu bố trí cho các cửa hàng xăng dầu, cửa hàng dầu mỡ nhờn, cửa hàng gas tăng trong năm.

Năng suất lao động bán lẻ trên lao động cửa hàng bình quân ước thực hiện năm 2015 toàn ngành ước tăng 8,7% so với năng suất lao động bình quân thực hiện năm 2014. Thu nhập bình quân ở khối này đạt trên 7,5 triệu đồng/tháng.

Cũng trong năm vừa rồi, Petrolimex đã chi 3,9 tỷ đồng trả lương cho Ban quản lý điều hành gồm Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng. Thù lao của Hội đồng quản trị là 1,7 tỷ đồng (trong đó thù lao của thành viên HĐQT chuyên trách là 1,4 tỷ đồng) và thù lao của Ban kiểm soát là 2,3 tỷ đồng.

Năm 2015, bảo hiểm Pjico thu về 2.757 tỷ đồng doanh thu, vượt 6% kế hoạch và tăng 7% so với thực hiện năm 2014. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt gần 115 tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm 2014.

Trong khi đó, Công ty CP Nhiên liệu bay mang về cho Petrolimex 5.565 tỷ đồng doanh thu, tuy không hoàn thành kế hoạch nhưng vẫn tăng 10% so với 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 196 tỷ đồng, tương ứng 213% kế hoạch và tăng 12% so với 2014.

Bích Diệp