1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Ông lớn” ACV sẽ chi 9.800 tỷ đồng xây mới nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam dự kiến chi 9.800 tỷ đồng để xây mới nhà ga hành khách T3 tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với công suất 15 triệu khách/năm.


ACV sẽ chi 9.800 tỷ đồng xây mới nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

ACV sẽ chi 9.800 tỷ đồng xây mới nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Đây là một trong các kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 được ACV đưa ra Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua. Dự kiến ĐHĐCĐ ACV sẽ diễn ra ngày 4/5 sắp tới.

Theo ACV, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục ưu tiên mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển cảng hàng không mang tính chiến lược như Long Thành. Đồng thời đầu tư, phát triển các dự án khác.

Cụ thể, năm 2018, ACV dự kiến đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng nâng cao năng lực khai thác các cảng hàng không như: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Cát Bi, Chu Lai, Phú Bài…

Dự kiến tổng nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2018 khoảng: 7.567 tỷ đồng. Trong đó, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án mua sắm trang thiết bị chuyển tiếp từ năm 2017 có tổng mức đầu tư là 7.064 tỷ đồng, kế hoạch năm 2018 là 4.262 tỷ đồng.

Còn lại các dự án đầu tư mới năm 2018 gồm có tổng mức đầu tư là 29.492 tỷ đồng, kế hoạch năm 2018: 3.305 tỷ đồng.

Một số dự án tiêu biểu được xếp ở “nhóm A” sẽ được ACV đầu tư mới năm 2018 bao gồm: Dự án đầu tư mới nhà ga hành khách T3 – cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với công suất thiết kế 15 triệu hành khách/năm, tổng mức đầu tư là 9.800 tỷ đồng.

Tiếp đến là Dự án Xây dựng nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa và các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ – cảng hàng không quốc tế Phú Bài (công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm), tổng mức đầu tư là 2.900 tỷ đồng;

Dự án đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng Cảng hàng không Cát Bi gồm Nhà ga hành khách, các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ (công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm), tổng mức đầu tư là 2.900 tỷ đồng;

Ngoài ra là các Dự án Xây dựng nhà ga hành khách và các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ – cảng hành không Chu Lai (công suất thiết kế 05 triệu hành khách/năm), tổng mức đầu tư là 2.850 tỷ đồng và Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 – cảng hàng không Vinh (công suất thiết kế 05 triệu hành khách /năm), tổng mức đầu tư: 2.900 tỷ đồng.

Còn lại có 11 dự án được ACV xếp ở “nhóm B” với tổng mức đầu tư 5.205 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2017, ACV đạt doanh thu 13.675 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.219 tỷ đồng, vượt 142%.

Nợ phải trả tính đến 31/12/2017 là 21.757 tỷ đồng, trong đó, nợ dài hạn chiếm hơn 66% với 14.408 tỷ đồng, chủ yếu là khoản vay ODA bằng đồng yen để xây dựng Nhà ga hành khách T2 Tân Sơn Nhất và Nhà ga hành khách T2 Nội Bài.

Mục tiêu trong năm 2018 của ACV sẽ nâng tổng doanh thu tăng 7% lên 16.029 tỷ đồng, lãi trước thuế 5.665 tỷ đồng (tăng 9%) và sẽ chia cổ tức tỷ lệ 9%.

Nguyễn Khánh

“Ông lớn” ACV sẽ chi 9.800 tỷ đồng xây mới nhà ga T3 Tân Sơn Nhất - 2