1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Người có thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

(Dân trí) - Người có thu nhập hơn 12 triệu đồng/tháng sẽ phải chịu thuế. Có 7 mức thuế suất khác nhau được áp dụng, từ mức thuế suất 5% - 35%.

Thông tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng/người/tháng hiện hành lên 11 triệu đồng/người/tháng và người phụ thuộc từ mức 3,6 triệu đồng/người/tháng hiện hành lên 4,4 triệu đồng/người/tháng đang khiến rất nhiều người quan tâm.

Người có thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế thu nhập cá nhân? - 1

Mức giảm trừ gia cảnh cho người thu nhập lên 11 triệu đồng/người, người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/người.

Đặc biệt, thời điểm chính sách này có hiệu lực là ngày 1/1/2020, tức là ngay thời điểm hiện nay, người có thu nhập thuộc diện chịu thuế đã bị truy thu. Ngược lại, người có thu nhập thuộc diện chịu thuế trước kia, nhưng do nâng mức giảm trừ gia cảnh tăng, sẽ không phải đóng thuế ngay trong năm 2020.

Cụ thể, với việc mức nâng giảm trừ gia cảnh lên ngưỡng 11 triệu đồng/người/tháng, sau khi trừ 10% chi phí cá nhân tự chịu đóng bảo hiểm (bảo hiểm xã hội 8%, bảo hiểm y tế 1,5% và bảo hiểm thất nghiệp 1%/lương), người có tổng thu nhập 12,3 triệu đồng trở xuống, không có người phụ thuộc, sẽ không bị tính thuế. Người có thu nhập trên 12,3 triệu đồng/tháng sẽ phải chịu thuế, theo 7 mức thuế suất khác nhau.

Đối với người có 01 người phụ thuộc (mức thu nhập thường xuyên không quá 1 triệu đồng/tháng), mức giảm trừ gia cảnh cá nhân, giảm trừ cho người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/người. Như vậy, người có thu nhập dưới 17,2 triệu đồng/tháng sẽ không phải đóng thuế thu nhập.

Trường hợp có 2 người phụ thuộc, người có tổng thu nhập là 22,1 triệu đồng trở xuống sẽ không bị tính thuế. Đối với người có 3 người phụ thuộc, tổng thu nhập 27 triệu đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế.

Nếu trường hợp, gia đình có bố, mẹ già thuộc diện phải nuôi dưỡng, (không có lương, thu nhập thường xuyên không quá 1 triệu đồng/người/tháng), đồng thời có 2 con nhỏ, tổng mức thu nhập của cá nhân của người này nếu dưới 36,88 triệu đồng sẽ không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Về cách tính thuế, sau khi trừ đi bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh cá nhân, giảm trừ người phụ thuộc (nếu có). Tổng thu nhập còn lại sẽ được xét theo mức thuế 7 bậc, tương ứng thuế suất 5-35%.

Cụ thể, đối với lao động chưa có người phụ thuộc, nếu thu nhập bình quân 15 triệu đồng/tháng, thu nhập chịu thuế là 2,4 triệu đồng, mức đóng thuế bậc 1 là 5%, số tiền nộp thuế 120.000 đồng.

Với người có thu nhập 30 triệu đồng, thu nhập chịu thuế là 15,85 triệu đồng, mức thu nhập chịu thuế bậc 3 (15%), mức tiền nộp thuế 1,6 triệu đồng/tháng.

Đối với người có 01 người phụ thuộc, mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng, thu nhập chịu thuế là 2,5 triệu đồng, mức thuế bậc 1 (5%), số tiền nộp là 125.000 đồng.

Nếu mức thu nhập 25 triệu đồng, có 01 người phụ thuộc, mức thu nhập chịu thuế là 7 triệu đồng, mức thuế suất bậc 2 (10%), số tiền phải nộp là 250.000 đồng/tháng.

Đối với người có 02 người phụ thuộc, mức thu nhập 100 triệu đồng/tháng, mức thu nhập chịu thuế là 69,7 triệu đồng, mức thuế suất bậc 6 (30%), số tiền thuế phải nộp 15 triệu đồng/tháng.

Đối với người có thu nhập 200 triệu đồng/tháng, có 5 người phụ thuộc, mức thu nhập chịu thuế là 146 triệu đồng/tháng, mức thuế suất 35%, số tiền thuế thu nhập cá nhân nộp mỗi tháng là 33,9 triệu đồng.

Nguyễn Tuyền