Ngân hàng Đại Dương bị mua lại với giá… 0 đồng

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông tin mua lại toàn bộ Ngân hàng Đại Dương. Để đảm bảo ổn định công tác quản trị, điều hành, NHNN chỉ định VietinBank tham gia quản trị điều hành Oceanbank.

Theo đó, NHNN trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank); đồng thời chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của ngân hàng này.

Ngân hàng Đại Dương bị mua lại với giá… 0 đồng

Để đảm bảo ổn định công tác quản trị, điều hành, NHNN chỉ định VietinBank tham gia quản trị điều hành Oceanbank. NHNN khẳng định, toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại ngân hàng này sẽ được đảm bảo.

Đây là trường hợp thứ 2 sau Ngân hàng Xây dựng bị NHNN mua lại với giá 0 đồng. Đầu tháng 2 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã mua lại Ngân hàng Xây dựng với giá 0 đồng và trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) đối với ngân hàng này, qua đó chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông đối với các cổ đông hiện hữu.

Với trường hợp Ngân hàng Đại Dương, thời gian qua, hoạt động của ngân hàng này đã bộc lộ nhiều yếu kém, việc quản trị, điều hành ngân hàng vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Trước tình hình đó, để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất tài sản của ngân hàng, NHNN đã quyết định đặt Ngân hàng Đại Dương vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

“Với tổn thất tài chính nặng nề, trong khi Ngân hàng TMCP Đại Dương không có các giải pháp khả thi để tăng vốn điều lệ đảm bảo mức vốn pháp định yếu kém của ngân hàng, NHNN đã tuyên bố mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại ngân hàng này.

Việc NHNN trực tiếp mua lại toàn bộ cổ phần của Ngân hàng Đại Dương giúp NHNN hoàn toàn chủ động trong việc tiếp tục tái cơ cấu ngân hàng này; đảm bảo chi trả tiền gửi, ngăn ngừa sự lây lan các yếu kém của Ngân hang Đại Dương sang các tổ chức tín dụng khác”, nguồn tin nhấn mạnh.

Sáng nay 25/4, Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cũng đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tại Hải Dương với số cổ đông đến tham dự đạt 71% tỷ lệ phiếu bầu.

Tài liệu cho biết, Oceanbank đang bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của chủ tịch, thành viên HĐQT, trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát, người điều hành của Oceanbank nếu xét thấy cần thiết.

Tờ trình gửi cổ đông trước đó của Oceanbank có nội dung xin phát hành cổ phần để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ đáp ứng tối thiếu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trước khi được Ngân hàng Nhà nước công bố mua lại với giá 0 đồng, Oceanbank đã tính tới phương án phát hành cổ phần để bổ sung vốn song không được cổ đông thông qua tại đại hội (chỉ có 33% đồng ý). Hiện nay, mức vốn pháp định tối thiểu mà Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng thương mại phải đáp ứng là 3.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tờ trình HĐQT quyết toán thù lao của ban kiểm soát Oceanbank cho biết: Xét kết quả hoạt động năm 2014 của ngân hàng không đạt kế hoạch, HĐQT và ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông cho phép quyết toán quỹ thù lao và phụ cấp công vụ HĐQT năm 2014 theo số đã thực chi trong năm bằng với mức đã tạm trích, không trích tiếp số thù lao còn lại.

 Nguyễn Hiền


Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”
 

Tin liên quan
Đang được quan tâm