Thứ tư, 05/12/2018 - 09:48

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng:

Nếu không cải cách mạnh mẽ, chúng ta sẽ bị tụt hậu ngay lập tức!

Dân trí

Đây là cảnh báo của ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đưa ra tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam đang diễn ra ở Hà Nội ngày 5/12.

Bộ trưởng Dũng cho biết Việt Nam hiện có tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao, tỷ lệ qua đào tạo ngày càng tăng, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tiếp cận và tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0...

Đây là thời điểm vàng, nếu không thực hiện đồng thời cải cách phát triển một cách mạnh mẽ, Việt Nam sẽ ngay lập tức bị tụt hậu so với thời đại.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Theo vị trưởng ngành KH&ĐT thực tế trong hơn ba thập kỷ phát triển, cải cách phải đi liền với phát triển. Thành quả quan trọng nhất của 30 năm “đổi mới” là đã làm thay đổi hẳn diện mạo kinh tế Việt Nam, đời sống người dân được cải thiện, tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới...

Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra hiện nay là làm thế nào để tận dụng triệt để được mọi cơ hội, nhất là cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để Việt Nam tránh tụt hậu trong quá trình phát triển.

Ông Dũng cho hay, nếu không thực hiện đồng thời cải cách và phát triển, chúng ta sẽ ngay lập tức bị tụt hậu so với thời đại.

Đây là thời điểm “vàng” bởi chúng ta đang đứng trước những cơ hội quý. Cơ hội về tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao, tỷ lệ qua đào tạo ngày càng tăng; cơ hội về hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Ông Dũng cho biết, hiện Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận và tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cơ hội về dòng vốn đầu tư từ các nền kinh tế phát triển, từ các tập đoàn đa quốc gia, xuyên quốc gia ngày càng chảy nhiều hơn vào các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi...

"Thời gian và vận hội sẽ không chờ đợi chúng ta! Chúng ta không thể không không nắm bắt lấy những cơ hội quan trọng này. Chúng ta phải cải cách và phát triển với tất cả sự quyết tâm, với sức mạnh mà hơn 30 năm trước chúng ta đã làm được", Bộ trưởng lưu ý.

Vị lãnh đạo Bộ Kế hoạch Và Đầu tư nói: Cần phải ý thức được những vấn đề khó khăn, thách thức phải giải quyết trong giai đoạn tới.

Trong đó có những vấn đề về giải quyết mối quan hệ giữa cải cách và phát triển, trong cả nhận thức và hành động; dự báo và ứng phó được với những tác động bất lợi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong bối cảnh phải: một mặt, phát hiện và tận dụng được những cơ hội do cuộc cách mạng này đem lại, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ.

Ông này cho rằng, phải ý thức được những khó khăn, thách thức, nhận diện và tận dụng triệt để được mọi cơ hội, dù là nhỏ nhất, cho cải cách và phát triển.

Nguyễn Tuyền

Nếu không cải cách mạnh mẽ, chúng ta sẽ bị tụt hậu ngay lập tức! - 2