Thứ ba, 09/03/2010 - 10:20

Lãi suất cho vay thỏa thuận đạt mức 17%

Dân trí

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin hoạt động ngân hàng tuần từ ngày 27/2 - 4/3, trong đó cho thấy: Lãi suất cho vay thỏa thuận ở nhóm ngân hàng TMCP khoảng 15 - 17%/năm.

Số dư tiền gửi đảm bảo thanh khoản
 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định: Thị trường tiền tệ tuần qua tương đối ổn định, số dư tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại NHNN đảm bảo yêu cầu dự trữ bắt buộc và khả năng thanh toán.
 
Lãi suất huy động bằng VND và USD ít biến động so với tuần trước, cụ thể như sau:
 

Lãi
suất
huy
động

Loại
tiền

Không
kỳ hạn

1 tuần-
1 tháng

3
tháng

6
tháng

12
tháng

Trên 12
tháng

Nhóm
NHT
MNN

VND

2,4-3,0

8,0-9,0

10-10,2

10-10,3

10,4-10,49

10,4-10,49

USD
(áp dụng
đối với
tổ chức
 kinh tế -
TCKT)

0,1-0,5

 

1,0

1,0

1,0

1,0

USD
(áp dụng
đơn vị
cá nhân)

0,2-0,3

 

2,3-2,8

2,6-3,2

3,0-4,0

3,4-4,0

Nhóm
NHT
MCP

VND

2,4-4,2

10,0-
10,49

10,3-10,499

10,3-
10,499

10,4-10,499

10,4-10,499

USD
(áp dụng
đối với
TCKT)

0,1-0,5

 

1,0

1,0

1,0

1,0

USD
(áp dụng
 cá nhân)

0,25-1,0

 

3,3-4,0

3,5-4,2

3,6-4,5

3,8-4,5

 
Lãi suất cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh doanh hiện ở mức 12%/năm. Lãi suất cho vay thỏa thuận theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 khoảng 12 -14%/năm đối với nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, khoảng 15 - 17%/năm đối với nhóm ngân hàng TMCP. Lãi suất cho vay USD ít biến động so với tuần trước.
 
Mức lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại cụ thể như sau:
 

Lãi suất
 cho vay

Loại tiền

Ngắn hạn

Trung, dài hạn

Nhóm

NHTMNN

VND

12,0

12,0-14,0

USD

5,5-6,0

6,0-7,0

Nhóm

NHTMCP

VND

12,0

15,0-17,0

USD

6,0-8,0

6,5-8,0

 
Giao dịch VND liên ngân hàng tăng
 
Theo thống kê từ NHNN: Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 86.589 tỷ VND và 2.052 triệu USD, bình quân đạt khoảng 14.431 tỷ VND/ngày và 342 triệu USD/ngày.
 
So với tuần trước đó, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng kỳ này tăng 1.096 tỷ VND/ngày. Tuy nhiên, doanh số giao dịch bằng USD có sự sụt giảm, cụ thể là 110 triệu USD.
 
Tuần qua, doanh số giao dịch qua đêm bằng VND đạt 30.299 tỷ, chiếm tỷ trọng 35% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần. Doanh số giao dịch qua đêm bằng USD là 648 triệu USD, chiếm 32% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần.
 
Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng có sự sụt giảm rõ rệt so với tuần trước đó đối với tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,04% đến 3,34%/năm.
 
Trong đó lãi suất bình quân đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm, 1 tuần) có mức sụt giảm tương đối cao, lần lượt là 3,64% và 2,08%/năm. Lãi suất bình quân kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng có mức giảm không đáng kể (0,28% và 0,04%/năm).
 
Lãi suất kỳ hạn qua đêm dao động từ 6,16% đến 8,47%/năm, bình quân ở mức 7,44%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn từ 1 tuần đến 1 tháng ở mức từ 9,07% đến 10,98%/năm. Lãi suất các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên vẫn ở mức trên 11%/năm với doanh số phát sinh ở các kỳ hạn này chiếm khoảng 8% so với tổng doanh số giao dịch toàn hệ thống.
 
Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 2,4%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).
 
Đối với các giao dịch bằng USD, các giao dịch chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (dưới 6 tháng). Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 2 tuần không đổi; lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ (0,08%/năm); lãi suất các kỳ hạn còn lại giảm nhẹ so với lãi suất bình quân tuần trước. Lãi suất bình quân cao nhất là 1,41%/năm, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,56% đến 1,20%/năm.
 
Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:
 

Kỳ
hạn

Qua
đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

KKH

VND

7,44

9,07

10,86

10,98

11,38

11,95

11,40

2,34

USD

0,56

0,77

0,98

1,20

0,92

1,41

0,95

-

An Hạ