Kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương nhưng thấp nhất 10 năm trở lại đây

(Dân trí) - Trong bối cải đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nước trên thế giới tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng dương hơn 2,12%. Tuy nhiên, đây là mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Sáng nay (29/9), Tổng cục Thống kê đã họp báo công bố số liệu kinh tế quý 3 và 9 tháng của năm 2020. Theo đó, tăng trưởng (GDP) quý 3 ước tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất của quý III các năm trong giai đoạn 2011-2020.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương nhưng thấp nhất 10 năm trở lại đây - 1

Tổng cục Thống kê cho biết, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt con số dương 2,12% trong bối cảnh dịch Covid-19 nhưng vẫn thấp nhất so với 10 năm trở lại đây

Do dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới nên GDP quý III/2020 tăng trưởng khởi sắc so với quý II/2020, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,93%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,95%; khu vực dịch vụ tăng 2,75%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,70%.

Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2020 ước tăng 2,12%, mức tăng thấp nhất của 9 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020. (Tốc độ tăng GDP 9 tháng của giai đoạn 2011-2020 cụ thể là 6,03%; là 5,10%; 5,53%; 6,53%; 5,99%; 6,41%; 6,96%; 7,04%; 2,12%.

Theo Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì tăng trưởng dương cho thấy hiệu quả trong điều hành của bộ máy.

Ngoài vấn đề tăng trưởng, báo cáo kinh tế của Tổng cục Thống kê chỉ rõ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trùng vào "tháng cô hồn" nên trong tháng 9/2020 cả nước có 10.300 doanh nghiệp thành lập mới giảm 23,1%.

Tính chung 9 tháng, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 3,2%. Nếu tính cả 34.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng là 133.600 doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong 9 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38.600 doanh nghiệp, tăng 81,8% so với cùng kỳ năm trước; 27.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và gần 12.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể; 36,5 nghìn doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Con số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể đạt hơn 78.300 doanh nghiệp