Kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp phải có vốn từ 20 tỷ đồng

(Dân trí) - Chiều nay 25/11, Quốc hội đã thông qua Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với tỷ lệ trên 84%. Một trong những điểm mới là cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Theo Điều 10 của Luật, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Còn với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Thị trường bất động sản chưa thoát khỏi ảm đạm.
Thị trường bất động sản chưa thoát khỏi ảm đạm.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay: Về điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản, có ý kiến cho rằng, mức vốn pháp định 20 tỷ đồng là quá thấp, đề nghị quy định vốn pháp định tối thiểu phải trên 20% tổng mức đầu tư của dự án.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc quy định mức vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng là điều kiện cần khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Còn khi thực hiện dự án cụ thể thì chủ đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha và không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên theo quy định của pháp luật về đất đai.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề nghị giữ quy định mức vốn pháp định tối thiểu như trong dự án Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết cho phù hợp với từng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cần quy định một số điều kiện cơ bản của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản mà không phải thành lập doanh nghiệp để làm cơ sở cho Chính phủ quy định cụ thể. Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và chỉnh lý theo hướng những trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật để trên cơ sở đó Chính phủ sẽ quy định cụ thể.

Một trong điểm mới của Luật là quy định rõ các loại bất động sản đưa vào kinh doanh, bao gồm: Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân; Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân; Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh; Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

Với quy định này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung các loại bất động sản không phải là nhà, công trình xây dựng nhưng là tài sản gắn liền với đất vào phạm vi điều chỉnh của dự án Luật. Có ý kiến đề nghị không nên quy định dự án đầu tư kinh doanh bất động sản là bất động sản.

Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bất động sản thuộc đối tượng điều chỉnh của dự án Luật bao gồm nhà, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất. Trường hợp mua bán, cho thuê các tài sản gắn liền với đất mà không phải là nhà, công trình xây dựng thì việc mua bán được thực hiện dưới hình thức chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất kèm theo tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 4 Điều 5, khoản 2 Điều 9 và hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất quy định tại Điều 47 của dự án Luật.

Đồng thời tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin bỏ quy định dự án đầu tư kinh doanh bất động sản là bất động sản tại khoản 5 Điều 5 của dự án Luật và giữ quy định cho phép nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản tại mục 6, Chương II.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về cách tính giá bất động sản là tài sản công khi đưa vào kinh doanh để bảo đảm chặt chẽ, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay: Điều 15 của dự án Luật quy định giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng. Trường hợp Nhà nước có các quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó. Theo đó, trường hợp bất động sản là tài sản công đưa vào kinh doanh và những bất động sản mà Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ thì phải thực hiện bán, cho thuê theo giá do Nhà nước quy định.

Nguyễn Hiền
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

Đang được quan tâm