Thứ sáu, 03/03/2017 - 20:35

"Không được dùng tiền đi vay nước ngoài để mua ô tô công"

Dân trí

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, nợ công không được sử dụng cho chi thường xuyên, Bộ Tài chính yêu cầu: Không sử dụng vốn vay nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình/dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô.

Bộ Tài chính mới đây vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, đối với việc mua sắm xe ô tô, Bộ Tài chính khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe ô tô để phục vụ công tác.

Việc mua sắm mới xe ô tô (bao gồm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ được thực hiện khi đảm bảo đủ các điều kiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật; Sau khi rà soát, sắp xếp trong số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương mà không có xe ô tô phù hợp để điều chuyển...


Bộ Tài chính cho biết, tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô trong năm 2017

Bộ Tài chính cho biết, tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô trong năm 2017

Công văn của Bộ Tài chính cũng nêu rõ, nguồn kinh phí mua xe đã được bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với các chương trình/dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại, Bộ Tài chính nêu rõ: "không sử dụng vốn vay nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình/dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô".

Bởi trước đó, Nghị quyết số 07 năm 2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững đã đặt ra quy định: nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.

Ngoài ra, việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và trong phạm vi tổng mức đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, các cơ quan, đơn vị, ban quản lý dự án có nhu cầu trang bị phương tiện đi lại, xe ô tô cần xây dựng phương án trang bị xe ô tô, phương tiện đi lại, phương án sử dụng, đối tượng sử dụng, nguồn kinh phí và khả năng bố trí kinh phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, báo cáo cơ quan chủ quản để lấy ý kiến Bộ Tài chính trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm, tiếp nhận chương trình/dự án/khoản viện trợ phi dự án.

Về phương thức mua sắm xe ô tô, Bộ Tài chính cho biết, tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô trong năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện mua sắm xe ô tô theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Báo cáo tài sản Nhà nước năm 2015 của Chính phủ cho biết, tổng số xe ô tô công của cả nước là 37.772 chiếc, với tổng nguyên giá gần 23.000 tỷ đồng. Trong đó, xe phục vụ chức danh 900 chiếc (các chức danh có hệ số 0,7 trở lên được sử dụng xe công và từ 1,25 trở lên thì được đưa đón), xe phục vụ công tác chung 23.959 chiếc và xe chuyên dùng 12.913 chiếc.

Sau thời gian sử dụng, quỹ xe công có tổng giá trị còn lại theo sổ kế toán là 6.721 tỷ đồng, bằng khoảng 29% tổng nguyên giá. Phần lớn xe ô tô công đã sử dụng trên 2/3 thời gian theo chế độ quy định.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính là cơ quan đầu tiên làm gương khi thực hiện khoán xe cho các Thứ trưởng, Tổng cục trưởng (và tương đương).

Và mới đây, từ ngày 1/3, UBND TP Hà Nội cũng đã chính thức áp dụng thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác đối với các chức danh lãnh đạo tại 9 sở ngành, quận huyện.

Bích Diệp