Thứ bảy, 16/03/2019 - 14:37

Hơn 700.000 doanh nghiệp Việt bước vào cuộc "đại phẫu" năm 2019

Dân trí

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, hơn 700.000 doanh nghiệp trên cả nước (theo số liệu của Tổng cục Thuế) sẽ bước vào cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2019 nhằm phục vụ các thông tin cơ bản trong "Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020".

Đây được xem như cuộc "đại phẫu" lớn để tìm ra các đặc điểm, vấn đề để phục vụ cho quản lý, hoạch định chính sách.

Đợt điều tra doanh nghiệp sẽ diễn ra từ 1/3/3019 cho đến hết ngày 19/5/2019 với 19 loại phiếu điều tra khác nhau.

Hơn 700.000 doanh nghiệp Việt bước vào cuộc đại phẫu năm 2019 - 1

Doanh nghiệp Việt bước vào cuộc điều tra, thống kê quy mô lớn năm 2019

Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức điều tra theo ba phương án, thu thập trực tiếp bằng cách điều tra viên phỏng vấn trực tiếp kế toán trưởng, cán bộ kế toán hoặc thống kê của doanh nghiệp về nội dung điều tra và ghi vào phiếu điều tra.

Phương pháp thu thập thông tin gián tiếp thông qua việc cán bộ kế toán của doanh nghiệp tự điền các thông tin vào phiếu điều tra để gửi cho cơ quan điều tra.

Phương pháp thu thập thông tin cũng được thực hiện qua internet, doanh nghiệp lấy các phiếu ở website của Tổng cục Thống kê và trực tiếp ghi các nội dung và gửi cho đơn vị thống kê trên địa bàn.

Được biết, theo kế hoạch, tháng 10/2019 sẽ công bố kết quả tổng hợp nhanh điều tra doanh nghiệp; Ngày 13 tháng 10 năm 2019, đúng ngày Doanh nhân Việt Nam sẽ công bố Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương; tháng 12/2019, công bố kết quả đầy đủ điều tra doanh nghiệp và "Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam" năm 2019.

Theo ông Nguyễn Huy Minh, Phó vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê cho biết: Điểm mới cơ bản của điều tra doanh nghiệp năm 2019 là thu thập thông tin đánh giá thực trạng về công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo; và dịch vụ Logictics.

Ông Minh cho hay, đây là 2 chuyên đề đang được Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách quan tâm trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

An Linh