Thứ ba, 02/01/2018 - 07:19

Hậu thanh tra hàng loạt dự án bất động sản: Cục Thuế Hà Nội ráo riết truy thu

Dân trí

Cục thuế TP. Hà Nội mới đây có văn bản báo cáo Bộ Tài chính về việc thực hiện kết luận Thanh tra số 2351 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại Hà Nội.


Dự án khu nhà ở Xa La của đại gia Lê Thanh Thản tiếp tục được nhắc tới trong báo cáo của Cục Thuế Hà Nội

Dự án khu nhà ở Xa La của đại gia Lê Thanh Thản tiếp tục được nhắc tới trong báo cáo của Cục Thuế Hà Nội

Cục thuế Hà Nội cho biết, theo kết luận Thanh tra Chính phủ có 24 dự án nợ tiền sử dụng đất với tổng số tiền nợ là hơn 2.574 tỷ đồng. Số tiền sử dụng đất điều giảm là gần 4,4 tỷ đồng.

Ngoài số số tiền sử dụng đất nợ còn phải thu là 1.256 tỷ đồng, trong đó, nợ có khả năng thu nhưng thực tế khó thu là 114 tỷ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ có 75 dự án nợ tiền chậm nộp với tổng số tiền là hơn 1.880 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp tiền sử dụng đất đã điều chỉnh giảm là 826,5 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp đã nộp NSNN luỹ kế đến thời điểm 30/11/2017 là 198 tỷ đồng.

Trong đó các dự án dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm số tiền chậm nộp sau khi rà soát, hoàn thiện hồ sơ với số tiền sự kiến giảm gần 466 tỷ đồng.

Thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại cuộc họp hôm 28/11/2017, Cục thuế đã trực tiếp làm việc với các dự án chỉ đạo các Chi cục thuế liên quan đến tiếp tục rà soát, phân tích đánh giá nguyên nhân nợ và đề xuất các giải pháp thu hồi tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp còn nợ đọng vào NSNN.

Qua đó, Cục thuế đã tổng hợp báo cáo, cụ thể đối với nhóm nợ chờ xử lý (1142,9 tỷ đồng/4 dự án), tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và môi trường và các đơn vị liên quan rà soát, xác định lại nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh và đôn đốc chủ đầu tư nộp NSNN theo quy định.

"Đối với nhóm nợ có khả năng thu nhưng thực tế khó thu (114,1 tỷ đồng/3 dự án), Cục thuế đã thực hiện biện pháp đôn đốc, yêu cầu các chủ dự án thực hiện nghiêm kết luận của Đoàn Thanh tra Chính phủ, trong thời gian tới Cục thuế sẽ thực hiện các biện pháp đôn đốc tiếp theo theo quy định để thu hồi số nợ này vào NSNN", nguồn tin trên cho biết.

Cũng theo Cục Thuế Hà Nội, đối với số tiền chậm nộp của các dự án dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm sau khi rà soát, Cục thuế này đã chỉ đạo các chi cục thuế tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư đôn đốc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ với số tiền dự kiến giảm 455,9 tỷ đồng/11 dự án.

Đối với số tiền chậm nộp còn phải thu (hơn 400 tỷ đồng/35 dự án), Cục thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc, yêu cầu các chủ dự án thực hiện nghiêm kết luận của đoàn Thanh tra Chính phủ.

Một loạt chủ đầu tư còn “vướng” tiền sử dụng đất

Tuy nhiên theo Cục thuế Hà Nội, tính đến thời điểm này vẫn còn một số chủ đầu tư nêu vướng mắc, tổng số là hơn 38 tỷ đồng/5 dự án.

Thứ nhất, dự án khu đô thị mới huyện Quốc Oai của Công ty CP đầu tư C.E.O với số tiền chậm nộp là 13,56 tỷ đồng. Dự án đã chuyển đổi công năng một phần diện tích đất từ nhà ở cao tầng thương mại sang nhà ở cao tầng xã hội làm phát sinh số tiền sử dụng đất nộp thừa. Do vậy, chủ đầu tư đề nghị hoàn trả kiêm bù trừ vào tiền chậm nộp và tính giảm tiền chậm nộp tương ứng do không phát sinh nghĩa vụ nộp NSNN.

Tiếp đến là Dự án khu nhà ở Xa La của Xí nghiệp xây dựng số 1 Lai Châu với số tiền chậm nộp là hơn 11,7 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án đề nghị xem xét lại số tiền chậm nộp do sau khi bàn giao đất Công ty vẫn phải thực hiện GPMB. Mặt khác công ty đã ứng tiền làm đường, làm cầu tư 2009 và đã đi vào hoạt động nhưng chưa được xem xét thanh toán hoặc cho đối trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Thứ ba đó là Dự án khu nhà ở Bắc Hà của Công ty CP xử lý nền móng và xây lắp Constrexim với số tiền chậm nộp là hơn 7,8 tỷ đồng. Chủ đầu tư đề nghị xem xét lại tiền chậm nộp do đơn vị đã nộp tiền sử dụng đất nhưng chứng từ nộp tiền sử dụng đất chuyển nhầm cơ quan thuế.

Tại dự án nhà ở kết hợp với văn phòng làm việc Ba La tại Hà Đông do Vinaconex 21 làm chủ đầu tư với số tiền chậm nộp là 418 triệu đồng. Trong quá trình triển khai dự án có điều chỉnh thay đổi quy hoạch làm giảm diện tích đất thu tiền sử dụng đất dẫn đến giảm số tiền sử dụng đất phải nộp và xem xét lại tiền chậm chậm nộp.

Đối với các trường hợp còn có vướng mắc nêu trên chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ báo cáo giải trình, Cục thuế sẽ tiếp tục phối hợp với sở ngành liên quan trực tiếp xem xét, giải quyết.

Còn lại đối với những trường hợp vướng mắc với số tiền chậm nộp là 362,4 tỷ đồng của 35 lượt dự án, trong thời gian tới Cục thuế cho biết sẽ tiếp tục thực quyết liệt, đôn đốc, thậm chí tiến hành cưỡng chế để thu hồi vào ngân sách.

Bên cạnh đó, cơn quan này cũng cho biết đề xuất với UBND TP. Hà Nội không giao dự án mới, không chấp thuận điều chỉnh quy hoạch đối với các chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bao gồm cả tiền chậm nộp) của dự án.

Nguyễn Khánh

Hậu thanh tra hàng loạt dự án bất động sản: Cục Thuế Hà Nội ráo riết truy thu - 2