Thứ năm, 21/05/2020 - 10:00

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế?

Dân trí

Với mức giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng/người/tháng và người phụ thuộc lên 4,4 triệu đồng/người/tháng thì mức thu nhập bao nhiêu mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế? - 1

Đồ họa: Ngọc Diệp