Thứ hai, 21/09/2009 - 15:43

Dự án ĐHQG Hà Nội: Tái định cư tại chỗ là “chìa khoá”

Dân trí

Tập trung vào khâu then chốt trong GPMB mà “chìa khoá” là tái định cư tại chỗ là nhiệm vụ đã được BQLDA đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hoà Lạc xác định cho một dự án “rùa” kéo dài suốt 6 năm qua.

Dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hoà Lạc đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận báo cáo nghiên cứu Tiền khả thi dự án vào năm 2003. Theo đó, diện tích đất sử dụng là 1000ha tại Hoà Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

Đây là dự án “khổng lồ” với 13 dự án thành phần, nhu cầu vốn tại thời điểm phê duyệt năm 2003 là 7.230 tỷ đồng, tiến độ đến năm 2015 hoàn thành. Cuối năm 2008, chủ đầu tư dự án đã chuyển từ ĐHQG Hà Nội sang Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hoà Lạc, đến thời điểm chuyển giao chủ đầu tư, hầu hết các dự án thành phần đều vẫn nằm trong giai đoạn GPMB, hoàn thiện thủ tục pháp lý, hoàn tất công việc để chuẩn bị đầu tư…

Có 2 dự án thành phần là dự án GQ-HN05 và GQ-HN06 đang triển khai thi công một số công trình dở dang hiện đang tạm dừng.

Như vậy, đến thời điểm bàn giao dự án vẫn chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 để quản lý xây dựng theo quy hoạch và cũng chưa lập dự án đầu tư chung để xác định tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

BQLDA cho biết, từ nay đến năm hết 2009, bên cạnh việc điều chỉnh quy hoạch chung và lập quy hoạch chi tiết 1/2000, lập dự án đầu tư xây dựng, xác định lại tổng nhu cầu vốn của toàn bộ dự án để báo cáo Thủ tướng vào tháng 12/2009… thì công tác đền bù, GPMB là nhiệm vụ rất quan trọng.

Theo đó, nhiệm vụ đề ra hoàn thành công tác kiểm đếm áp giá và đền bù xong trong năm 2009, hoàn chỉnh hồ sơ làm thủ tục chuyển nhượng chủ đầu tư thứ cấp tiêu dự án tái định cư tại chỗ cho UBND huyện Thạch Thất theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ; Đẩy nhanh công tác GPMB với “chìa khoá” là tái định cư tại chỗ…

Lan Hương

Đáng quan tâm
Mới nhất