ĐHĐCĐ VietinBank: Giữ lại lợi nhuận để tăng vốn, bầu 3 nhân sự mới

(Dân trí) - Tại phiên họp sáng nay 23/5, VietinBank trình cổ đông giữ lại toàn bộ lợi nhuận còn lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn tự có và bầu 3 nhân sự mới vào hội đồng quản trị.

Sáng nay 23/5, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020. Tại cuộc họp, hội đồng quản trị ngân hàng đã trình cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch 2020; tờ trình phân phối lợi nhuận; miễn nhiệm và bầu thành viên hội đồng quản trị.

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: Năm nay, ngân hàng thực hiện phương án tăng vốn điều lệ, khai thác tối đa các biện pháp để tăng vốn tự có như: Lợi nhuận tích lũy nội bộ, chia cổ tức bằng cổ phiếu, đề xuất phát triển các kênh tăng vốn mới, phát hành trái phiếu thứ cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp vốn, kiểm soát tốt tốc độ tăng trưởng và cơ cấu tài sản có rủi ro.

Theo đó, ngân hàng có kế hoạch tăng vốn tự có từ nguồn lợi nhuận tích lũy và việc này đang được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để thực hiện. Trong bối cảnh đó, ngân hàng tiếp tục định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2020 với tốc độ hợp lý, đảm bảo tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng theo điều hành của Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế.

ĐHĐCĐ VietinBank: Giữ lại lợi nhuận để tăng vốn, bầu 3 nhân sự mới - 1
Đại hội đồng cổ đông thường niên của VietinBank sáng nay đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm cơ bản cho năm 2020

Năm 2020, ngân hàng dự kiến dư nợ tín dụng tăng trưởng 4-8,5% (hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao hiện nay là 8,5%). Nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tình hình sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến 5-10%; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới mức 2%.

Ngân hàng không nêu mục tiêu lợi nhuận cụ thể, nhưng ông Lê Đức Thọ cho biết lợi nhuận 6 tháng đầu năm của ngân hàng dự kiến đạt 6.000 tỷ đồng. Qua đó, ngân hàng sẽ đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cải thiện hoạt động kinh doanh, tiếp tục bám sát diễn biến và tác động của dịch Covid-19 để tính toán và sẽ cập nhật kế hoạch lợi nhuận trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

Năm 2019, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt 1,24 triệu tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 11.461 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11.781 tỷ đồng.

Về cổ tức, sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy định, ngân hàng đề nghị để lại toàn bộ lợi nhuận còn lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn tự có, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh. Phương án cụ thể về cổ tức thực hiện theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cũng tại phiên họp, VietinBank cũng miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Cụ thể, ngân hàng trình cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank đối với ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase theo đề nghị của MUFG Bank.

Danh sách 3 ứng cử viên bầu vào hội đồng quản trị gồm: ông Masahiko Oki (hiện là Phó Trưởng Bộ phận Kế hoạch Ngân hàng thương mại toàn cầu của MUFG Bank); ông Shiro Honjo (đang là cán bộ điều hành, trưởng bộ phận kế hoạch Ngân hàng thương mại toàn cầu của MUFG); bà Nguyễn Thị Bắc (đang là Giám đốc Khối Quản trị rủi ro của Ngân hàng TNHH Indovina).

Trong đó, bà Nguyễn Thị Bắc dự kiến được bầu vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập.

 An Hạ