1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam được dùng xe giá 1,3 đến 1,5 tỷ đồng

(Dân trí) - Theo Nghị định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài mà Chính phủ vừa ban hành, đại sứ, trưởng đoàn Việt Nam tại tổ chức quốc tế được sử dụng xe giá trị 1,47 tỷ đồng, Tổng lãnh sự được sử dụng xe 1,36 tỷ đồng.

Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ yêu cầu căn cứ mặt bằng giá và yêu cầu phục vụ hoạt động ngoại giao tại mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ và mức giá quy định nêu trên, Bộ Ngoại giao quyết định chủng loại, nhãn hiệu và giá mua xe phù hợp để trang bị xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh quy định nêu trên.

Xe cho Đại sứ và Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài được mua giới hạn giá từ 1,3 đến gần 1,5 tỷ đồng.
Xe cho Đại sứ và Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài được mua giới hạn giá từ 1,3 đến gần 1,5 tỷ đồng.

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, các chức danh của cơ quan đại diện tùy theo điều kiện cụ thể và tính chất công việc được bố trí xe ô tô phục vụ công tác theo quy định của Thủ trưởng cơ quan đại diện.

Nghị định quy định cụ thể, căn cứ vào số lượng biên chế, Bộ trưởng Ngoại giao sẽ quyết định trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung theo định mức.

Số lượng biên chế cơ quan ngoại giao nếu có từ 1-3 người, số xe tối đa được trang bị 1 chiếc. Số lượng biên chế từ 4-6 người, số xe tối đa được trang bị 2 chiếc. Số lượng biên chế từ 7-12 người, số xe tối đa được trang bị 3 chiếc. Số lượng biên chế từ 13-19 người, số xe tối đa được trang bị 4 chiếc và số lượng biên chế từ 20-30 người, số xe tối đa được trang bị 6 chiếc...

Trường hợp cơ quan đại diện có các bộ phận sáp nhập, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các bộ phận sáp nhập được xác định tương ứng số lượng biên chế của từng bộ phận.

Về mức giá, mỗi cơ quan đại diện được mua 1 xe ô tô với mức giá tối đa 45.000 USD/xe (1 tỷ đồng); số xe còn lại được mua với mức giá tối đa 35.000 USD/xe (gần 800 triệu đồng).

Trường hợp tại một số địa bàn trọng điểm, cần thiết phải trang bị xe ô tô loại từ 09 chỗ ngồi trở lên phục vụ các đoàn công tác đối ngoại, Bộ Ngoại giao thống nhất với Bộ Tài chính về chủng loại xe, số lượng trang bị cho cơ quan đại diện. Xe ô tô được trang bị không tính vào định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan đại diện.

An Linh

Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam được dùng xe giá 1,3 đến 1,5 tỷ đồng - 2